Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
NETWORKING > DNS > Usługa DNS > Rekordy SOA

1.2.1 Rekordy SOA

Rekordy SOA (Start of Authority) zwracają autorytatywne informacje o strefie DNS, w tym główny serwer DNS, adres e-mail administratora, numer seryjny domeny (pozwala rozpoznać, czy dane strefy zostały zmienione) oraz różne warości czasowe, które regulują częstotliwość przesyłania danych i ważność zapisów.

Usługa zarządzania DNS przewiduje tylko jeden rekordu SOA.

W celu skonfigurowania rekordu SOA potrzebujesz nastepujących danych: Domena, Ciąg, TTL.
 
Domena nie może być zmieniana i jest przypisywana w procesie aktywacji usługi DNS.
Ciąg dla rekordu SOA powinien wyglądać w nastepujący sposób:
dns1.cloud.it hostmaster.cloud.it 0 28800 7200 604800 86400
 
    dns1.cloud.it  hostmaster.cloud.it 0 28800 7200 604800 86400
domain class primary_server contact serial_number refresh retry expire minimum
 
domain nazwa domeny (NIE PODAJEMY)
class klasa adresowa (Internet) (NIE PODAJEMY)
primary_server nazwa serwera, który działa jako podstawowy serwer DNS dla domeny
contact adres email osoby odpowiedzialnej za konfigurację usługi, symbol @ musi być zastapiony przez kropkę
serial_number numer seryjny (kasymalnie 10 znaków) dla serwerów pomocniczych DNS, który infomuje czy w rekordzie nastapiły zmiany
refresh czas w sekundach między jedną, a kolejną weryfikacją przez pomocniczy serwera DNS w celu ustalenia, czy dane zostały zmienione
retry czas w sekundach pomiędzy niepoprawnym połaczeniem do serwera DNS, a ponowną próbą
expire maksymalny czas obowiązywania, wyrażony w sekundach, kiedy pomocniczy serwer DNS przestanie pobierać informacji z podstawowego DNS
minimum domyślny okres ważności, wyrażony w sekundach, dla innych rekordów
TTL (Time-To-Live) reprezentuje czas w sekundach, w którym cache DNS zobowiązany jest do przechowywania informacji hosta, zanim ponownie odpyta autorytatywny serwer DNS; lub może być to czas potrzebny do rozprzestrzeniania się w sieci zmian wprowadzonych w systemie DNS. Numer ten musi być wskazany, przykładowo:
86400
I tak: 60 dla 1 minuty, 3600 dla 1 godziny, 86400 dla 1 dnia, 604800 dla 1 tygodnia, itd ...