DOMENY > Cloud Monitoring > Usługi monitoringu > Ogólny opis usług monitoringu serwerów Cloud

1.1 Ogólny opis usług monitoringu serwerów Cloud

Jest to płatna usługa umożliwiająca monitorowanie i kontrolę posiadanych przez użytkownika usług Cloud takich jak: serwery Cloud, domeny, DNS, bazy danych oraz wszelkich zasobów dostępnych poprzez publiczny adres IP. Monitoring nie wymaga instalacji ani konfiguracji jakiegokolwiek oprogramowania. W zależności od posiadanego planu użytkownik może ustawić kontrole różnych usług oraz protokołów.

System monitoringu automatycznie powiadamia użytkownika o pojawiających się błędach badź awarii wybranych kontrolowanych usług za pomocą SMS'a bądź drogą mail-ową. Rodzaj kontrolowanych usług zależny jest od wybranej taryfy, która rozliczana jest w abonamencie miesięcznym i pobierana jest z dostępnych kredytów posiadanych przez użytkownika.

Za pośrednictwem Panelu Starowania użytkownik w dowolnym momencie może dokonać zmian w planach taryfowych bądź ich konfiguracji. Jest również wgląd w historię zdarzeń co umożliwia w łatwy sposób zweryfikować problem.