DOMENY > DNS > Usługa DNS > Rekordy CNAME

1.2.6 Rekordy CNAME

Rekord CNAME jest znayny jako alias. Ten rekord reprezentuje "alternatywną" nazwę dla istniejących rekordów (A lub AAAA lub CNAME).

Rekord CNAME jest wymyślona w celu powiązania nazwy hosta i odpowiedniego parametru wskazującego, który będzie w postaci ciągu tekstowego. To powiązanie pośrednie hosta w CNAME skieruje do innej nazwy, która z kolei zawiera istniejący rekord (A lub AAAA lub CNAME).

W celu skonfigurowania rekordu CNAME potrzebujesz: Host, CNAME, TTL.
 
Host reprezentuje najniższy rząd w domenie i będzie wyglądać nastepująco:
host.domainname.ext
Ten parametr jest opcjonalny.
CNAME reprezentuje adres na który chcesz wskazać host:
www.domainname.ext
Ten parametr jest wymagany.
TTL (Time-To-Live) reprezentuje czas w sekundach, w którym cache DNS zobowiązany jest do przechowywania informacji hosta, zanim ponownie odpyta autorytatywny serwer DNS; lub może być to czas potrzebny do rozprzestrzeniania się w sieci zmian wprowadzonych w systemie DNS. Numer ten musi być wskazany, przykładowo:
86400
I tak: 60 dla 1 minuty, 3600 dla 1 godziny, 86400 dla 1 dnia, 604800 dla 1 tygodnia, itd ...
Ten parametr jest opcjonalny.