DOMENY > DNS > Usługa DNS > Rekordy AAAA

1.2.4 Rekordy AAAA

Rekord AAAA jest powiązaniem między nazwą hosta oraz adresem IPv6.

W usłudze zarządzania DNS jest możliwe wprowadzenie wielu rekordów AAAA. Wpisy te mogą zostać zmienione lub usunięte w każdej chwili.

W celu skonfigurowania rekordu AAAA potrzebujesz: Host, Adres IPv6, TTL.
 
Host reprezentuje trzeci poziom domeny, która jest w DNS i powinien wyglądac nastepująco:
nomehost.domainname.ext
Ten parametr jest opcjonalny.
Adres IPv6 to 8 bloków hexadecymalnych znków (numery i litery od "a" do "f") oddzielone "dwukropkiem" ( : ) i wyglądających nastepująco:
2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344
Ten parametr jest wymagany.
TTL (Time-To-Live) reprezentuje czas w sekundach, w którym cache DNS zobowiązany jest do przechowywania informacji hosta, zanim ponownie odpyta autorytatywny serwer DNS; lub może być to czas potrzebny do rozprzestrzeniania się w sieci zmian wprowadzonych w systemie DNS. Numer ten musi być wskazany, przykładowo:
86400
I tak: 60 dla 1 minuty, 3600 dla 1 godziny, 86400 dla 1 dnia, 604800 dla 1 tygodnia, itd ...
Ten parametr jest opcjonalny.