Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 1 - Użytkowanie i Technologia > Ogólny opis usługi Aruba Cloud

1.1 Ogólny opis usługi Aruba Cloud

Cloud Computing to wszystkie technologie, które pozwalają użytkownikowi na korzystanie z zasobów (hardware, middleware, software), niezależnie konfigurowalne (on-demand, self-service), mając możliwość wyboru, a następnie usługa jest opłacana zgodnie z określonymi potrzebami.
Płatności w zależności od ilość używanych zasobów, można zmieniać w dowolnym czasie bazując na indywidualnych potrzebach, bez konieczności posiadania szczególnej technicznej wiedzy. To jest podstawowa idea kryjąca się za Cloud Computing.
Aruba Cloud oferuje Cloud Computing  w modelu IAAS (Infrastructure as a Service) poprzez oferowanie swoim klientom najlepszych technologii sprzętowych i programowych oraz najbardziej zaawansowanych systemów dla Ciągłości Biznesowej (Business Continuity) oraz Planów Awaryjnych (Disaster Recovery).
Aruba Cloud pozwala samodzielnie tworzyć i zarządzać zdalnymi wirtualnymi maszynami oraz/lub złożonymi strukturami utworzonych przez kilka Serwerów Cloud. Możesz przydzielać zasoby za pośrednictwem interfejsu zarządzania usługą, zgodnie z Twoimi wymaganiami w danym okresie, z godzinowym rozliczaniem.

Wirtualizacja, która jest podstawą usług Aruba Cloud, zapewnia skalowalność, oraz elastyczność Twojego biznesu oraz/lub dla Twojej infrastruktury Cloud.

Z Aruba Cloud można zrobić większość z:
  • Wertykalne oraz horyzontalne skalowanie indywidualnego Serwera Cloud
  • Dodawania oraz usuwanie Serwerów Cloud w czasie rzeczywistym
  • Automatycznie konfigurowanie sieci IP/VLAN
  • Nieograniczonego ruch sieciowy wliczony w cenę (zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny)
  • 250 Gb/s oferowane przez infrastrukturę Aruba Cloud
  • Możesz podłączać Serwery Cloud do dwóch lub więcej prywatnych sieci w tym samym Datacenter
  • Możesz budować infrastrukturę Ciągłości biznesowej poprzez aktywowane kilku Serwerów Cloud w różnych Datacenter
  • Możesz budować infrastrukturę Planów Awaryjnych poprzez aktywowanie kilku Serwerów Cloud w różnych Datacenter
  • Wiele Datacenter: system pozwala Ci na aktywowanie Serwerów Cloud w kilku fizycznie oddzielonych Datacenter