COMPUTING > Serwery Cloud > Użytkowanie i technologia > Ogólny opis usługi Aruba Cloud

1.1 Ogólny opis usługi Aruba Cloud

Cloud Computing to wszystkie technologie, które pozwalają użytkownikowi na korzystanie z zasobów (hardware, middleware, software), niezależnie konfigurowalne (on-demand, self-service), mając możliwość wyboru, a następnie usługa jest opłacana zgodnie z określonymi potrzebami.

Płatności w zależności od ilość używanych zasobów, można zmieniać w dowolnym czasie bazując na indywidualnych potrzebach, bez konieczności posiadania szczególnej technicznej wiedzy. To jest podstawowa idea kryjąca się za Cloud Computing.

Aruba Cloud oferuje Cloud Computing  w modelu IAAS (Infrastructure as a Service) poprzez oferowanie swoim klientom najlepszych technologii sprzętowych i programowych oraz najbardziej zaawansowanych systemów dla Ciągłości Biznesowej (Business Continuity) oraz Planów Awaryjnych (Disaster Recovery).

Aruba Cloud pozwala samodzielnie tworzyć i zarządzać zdalnymi wirtualnymi maszynami oraz/lub złożonymi strukturami utworzonych przez kilka Serwerów Cloud. Możesz przydzielać zasoby za pośrednictwem interfejsu zarządzania usługą, zgodnie z Twoimi wymaganiami w danym okresie, z godzinowym rozliczaniem.

Wirtualizacja, która jest podstawą usług Aruba Cloud, zapewnia skalowalność, oraz elastyczność Twojego biznesu oraz/lub dla Twojej infrastruktury Cloud.

Z Aruba Cloud można zrobić większość z:
  • wertykalne oraz horyzontalne skalowanie indywidualnego Serwera Cloud;
  • sodawania oraz usuwanie Serwerów Cloud w czasie rzeczywistym;
  • automatycznie konfigurowanie sieci IP/VLAN;
  • nieograniczonego ruch sieciowy wliczony w cenę (zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny);
  • 250 Gb/s oferowane przez infrastrukturę Aruba Cloud;
  • możesz podłączać Serwery Cloud do dwóch lub więcej prywatnych sieci w tym samym Datacenter;
  • możesz budować infrastrukturę Ciągłości biznesowej poprzez aktywowane kilku Serwerów Cloud w różnych Datacenter;
  • możesz budować infrastrukturę Planów Awaryjnych poprzez aktywowanie kilku Serwerów Cloud w różnych Datacenter;
  • wiele Datacenter: system pozwala Ci na aktywowanie Serwerów Cloud w kilku fizycznie oddzielonych Datacenter.