Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 16 - Projektowanie Data Center > Skalowanie horyzontalne oraz/lub wertykalne

16.3 Skalowanie horyzontalne oraz/lub wertykalne

Skalowalność oznacza możliwość zwiększania lub zmniejszania właściwości systemu, w zależności od wymagań i potrzeb.

System Aruba Cloud może być skalowany zarówno horyzontalnie jak i wertykalnie.
  • Skalowanie horyzontalne: jest to ingerencja w daną strukturę, poprzez dodawanie lub usuwanie Serwerów Cloud.
  • Skalowanie wertykalne: jest ingerencja na danym Serwerze Cloud polegająca na zwiększaniu lub zmniejszaniu poszczególnych komponentów (vCPU, RAM, HD, itp.).
Te dwa tryby ingerencji stanowią podstawę Cloud.