Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING  /  Serwery Cloud  /  10 - Publiczne adresy IP  /  Wiele adresów IP (Multi-IP)

10.2 Wiele adresów IP (Multi-IP) Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Cloud Computing pozwala na dodanie i skonfigurowanie dla karty sieciowej nawet kilku adresów IP. Adresy IP powiązane z serwerem Cloud działają jak alias, czyli wiele adresów wskazuje na jeden interface sieciowy. Przypisanie kilku IP do tej samej karty sieciowej jest często niezbędne i przydatne, np.: w przypadku korzystania z certyfikatu SSL na swoim serwerze. W podobny sposób używając usługi Multiple IP's możemy skonfigurować kilka domen na tym samym serwerze, tak jak gdyby były na kilku różnych serwerach.
Istnieją dwa sposoby korzystania z usługi : W obu przypadkach należy zakupić kilka publicznych adresów IP aby je móc później powiązać z serwerem.
W pierwszym wypadku po założeniu Cloud serwera karta sieciowa zostanie skonfigurowana z posiadanymi  adresami IP.  W pozostałych przypadkach, jeśli posiadasz już działający Cloud Serwer, potrzebne będzie powiązanie nowych adresów IP i ręczne skonfigurowanie karty sieciowej.