Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING  /  Serwery Cloud  /  10 - Publiczne adresy IP  /  Konfigurowanie wielu adresów IP na istniejącym serwerze Cloud z systemem Linux

10.2.3 Konfigurowanie wielu adresów IP na istniejącym serwerze Cloud z systemem Linux Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Przed rozpoczęciem należy przypisać publiczne adresy IP do istniejącego serwera Cloud w Panelu Zarządzania. Następnie możesz je skonfigurować na karcie sieciowej w Twoim Serwerze Cloud z systemem Linux

CentOS 5.x - CentOS 6.x

 1. Połącz się z serwerem  Linux Cloud Serwer używając konsoli odzyskiwania.
 2. Uruchom polecenie w linii komend system-config-network.
 3. W trybie graficznym, wykorzystując strzałki i klawisz  <Tab> przejdź  do Device Configuration potwierdź wybór klawiszem  "Enter".

 4. Pojawi się lista z kartami sieciowymi: przejdź <New Device> i wciśnij  "Enter".

 5. Wybierz  "Ethernet" i potwierdź  poprzez  "Add".
 6. Wybierz nazwę pola, na przykład eth0:1. W urządzeniu wprowadź odpowiedni interfejs sieciowy (w tym przypadku np. eth0), wpisz w "Static IP" adres IP który chcesz dodać, wprowadź maskę ​​podsieci. Potwierdzić "OK" i Save (Zapisz) w kolejnych ekranach a następnie zakończ (Quit).

CentOS 6.x - Metoda alternatywna

 1. Uruchom nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:1 z linii poleceń. By utworzyć plik konfiguracyjny dla aliasu eth0:2 karty sieciowej po prostu zastąp eth0:1 na eth0:2 w linii poleceń.
 2. Edytuj plik wprowadzając dane wcześniej zapisanego publicznego adresu IP, dla karty sieciowej którą chcesz skonfigurować. W poniższym przykładzie konfigurujemy pierwszy dodatkowy adres IP na karcie sieciowej eth0 z adresem 95.110.162.52.

  DEVICE=eth0:1
  IPADDR=95.110.162.52
  NO_ALIASROUTING=yes
  ONPARENT=yes

 3. Po wprowadzeniu wszystkich dany naciśnij "CTRL+O" w celu zapisania zmian, a następnie "CTRL+X" aby wyjść z edytora.
  Dla IPADDR zastąp przykładowe IP na dodatkowy adres IP przypisany w panelu zarządzania.
  Dla drugiego dodatkowego adresu IP musisz wskazać w DEVICE eth0:2, dla trzeciego eth0:3 i tak dalej ...
 4. Aby zastosować zmiany uruchom /etc/init.d/network restart.
 5. Jeśli chcesz korzystać z system-config-network należy zalogować się przez SSH i wpisać yum -y install system-config-network-tui.
Od tego momentu serwer Cloud z systemem Linux jest poprawnie skonfigurowany dla obsługi wielu adresów IP.
Operacja konfigurowania adresów IP na karcie sieciowej serwera Cloud musi być wykonywana za każdym razem, kiedy wprowadzasz zmiany w adresach IP za pomocą panelu zarządzania.