COMPUTING > Serwery Cloud > Publiczne adresy IP > Pozyskanie nowych publicznych adresów IP

10.1.1 Pozyskanie nowych publicznych adresów IP Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Podczas tworzenia Serwera Cloud, do serwera jest przydzielany publiczny adres IP, który jest zawarty w cenie.

Możesz kupić tyle adresów IP ile potrzebujesz: opłaty będą naliczane tylko za liczbę Publicznych adresów IP przekraczającą liczbę aktywnych Serwerów Cloud (np. przy 5 aktywnych Serwerach Cloud i 6 publicznych adresach IP, opłaty będą naliczane tylko za jeden publiczny adres IP).

Jeśli liczba adresów IP jest mniejsza lub równa liczbie aktywnych Serwerów Cloud, opłaty za adresy IP nie będą naliczane.
 
Kiedy serwer Cloud zostanie zarchiwizowany, publiczny adres IP przypisany podczas tworzenia zostanie odłączony, a opłata za adres IP będzie naliczana.

Publiczne adresy IP można zamówić w następujący sposób:
 • przejdź do Panelu Kontrolnego;
 • z menu horyzontalnego wybierz "COMPUTING";
 • wybierz data center;
 • wybierz "Publiczne adresy IP" w zakładce "SIEĆ" w menu po lewej stronie;
 • z poziomu "Publiczne adresy IP" kliknij "UTWÓRZ PUBLICZNY ADRES IP";
 • wyświetli się okienko "Nowy publiczny adres IP";
  • zgodność z hypervisorem można wybrać dla:
   • Openstack
   • VMware / Hyper-V
  • zdecyduj również o sposobie przydzielenia adresu IP:
   • Uzyskaj losowo przypisany adres IP
   • Wybierz wolną sieć, w której już posiadasz adres IP
 • naciśnij "ZATWIERDŹ", aby potwierdzić;
 • na koniec operacji wyświetli się okienko "Utworzono nowy publiczny adres IP", zawierające szczegóły dotyczące IPv4 i IPv6.