COMPUTING > Serwery Cloud > 10 - Publiczne adresy IP > Pozyskanie nowych publicznych adresów IP

10.1.1 Pozyskanie nowych publicznych adresów IP Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Jeden publiczny adres IP  jest standardowo przydzielony do każdego Serwera Cloud a jego koszt wliczony w cenę usługi. Istnieje możliwość zakupu większej liczby adresów IP, oczywiście każdy dodatkowy numer zwiększa koszt usługi. Natomiast w przypadku jeśli liczba adresów IP jest mniejsza lub równa liczbie Serwerów Cloud, wówczas koszty usługi Cloud nie ulegnie zmianie.
N.B. Kiedy serwer Cloud jest zarchiwizowany powiązany z nim publiczny numer IP, podczas procesu tworzenia, nie jest już do niego przypisany, będzie za niego pobrana opłata w odpowiedniej wysokości.

Aby zakupić Publiczne adresy IP, wykonaj następujące kroki:
  1. Zaloguj się do panelu zarządzania Cloud.
  2. Wybierz zakładkę "CLOUD Computing" oraz kliknij na "Publiczne Adresy IP" w menu z lewej strony.
  3. Kliknij na "Dodaj nowy Publiczny Adres IP".
  4. Otworzy się okno z widocznym nowym Publiczny Adres IP oraz jego konfigurację: zanotuj wyświetlone dane które będą używane później przy konfiguracji karty.


by usunąć publiczny adres IP musisz odłączyć podłączony do niego Serwer Cloud.
Publiczne adresy IP są przydzielane na podstawie dostępności i nie mogą być wybierane. Jeśli chcesz zatrzymać określony publiczny adres IP, należy zwrócić szczególną uwagę w panelu zarządzania, aby go nie usuwać ponieważ nie będzie możliwości jego ponownego przydzielenia.