Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING  /  Serwery Cloud  /  10 - Publiczne adresy IP  /  Konfigurowanie wielu adresów IP na istniejącym serwerze Cloud z systemem openSuse

10.2.5 Konfigurowanie wielu adresów IP na istniejącym serwerze Cloud z systemem openSuse Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Przed rozpoczęciem należy przypisać publiczne adresy IP do istniejącego serwera Cloud w Panelu Zarządzania. Następnie należy je skonfigurować na karcie sieciowej Serwera Cloud z systemem Linux openSuse:
  1. Zaloguj się do serwera Cloud z systemem Linux openSuse korzystając z Konsoli Odzyskiwania.
  2. Uruchom yast2 z linii poleceń.
  3. W graficznym interfejsie, za pomocą klawiszy strzałek oraz <TAB> przesuń kursor na "Network Settings" w  "Network Devices" i naciśnij "Enter".

  4. Pojawi się lista istniejących kart sieciowych: przejdź za pomocą klawiszy strzałek oraz <Tab> i wybierz kartę sieciową dla której chcesz skonfigurować wiele adresów IP i po wybraniu [Edit] naciśnij "Enter".

  5. W "Address" przejdź do "[Add]" a następnie wprowadź dane adresu IP oraz maski podsieci wcześniej wprowadzonych w tych polach, zostawiając puste pole "Alias Name". Potwierdź zmiany naciskając "OK".

  6. Teraz w zakładce "Address" w oknie "Additional Addresses" zostanie wyświetlony nowy adres IP. Potwierdź zmiany klikając w "Next", potem "OK", i następnie aby wyjść w "Quit".

Od tego momentu serwer Cloud z systemem Linux openSuse jest poprawnie skonfigurowany dla obsługi wielu adresów IP.
Operacja konfigurowania adresów IP na karcie sieciowej Twojego serwera Cloud musi być wykonywana za każdym razem, kiedy wprowadzasz zmiany w adresach IP za pomocą panelu zarządzania.