BAZY DANYCH > Cloud DBaaS > Usługa Cloud DBaaS > Wymagania dotyczące nazwy użytkownika i hasła

1.1.3 Wymagania dotyczące nazwy użytkownika i hasła

Podczas tworzenia bazy danych Cloud DBaaS zostaniesz poproszony o podanie następujących danych:
 
  Współdzielone zasoby Dedykowane zasoby
Nazwa usługi    
Nzwa bazy danych przypisane przez system  
Użytkownik (admin) przypisane przez system  
Hasło    

Poniżej znajdują się zasady ich tworzenia i edycji.
 
Jest to nazwa powiązana z Twoim Cloud DBaaS i będzie wyświetlana w sekcji "Zarządzaj Cloud DBaaS".
Minimalnie 1, maksymalnie 20 znaków.
Nie wolno używać spacji
Jedyne dozwolone symbole to kropki, łączniki i podkreślenia
. - _
Jest to nazwa powiązana z bazą danych utworzoną przez system.
Minimalnie 6, maksymalnie 10 znaków
Nie wolno używać spacji
Jedynym dozwolonym symbolem jest podkreślenie
_
Jest to nazwa użytkownika utworzonego przez system.
Minimalnie 6, maksymalnie 128 znaków
Wielkie litery są niedozwolone
Nie wolno używać spacji
Następujące słowa są niedozwolone
sa root
Jedynym dozwolonym symbolem jest podkreślenie
_
Jest to hasło przypisane do użytkownika utworzonego przez system.
Minimalnie 8, maksymalnie 128 znaków
Co najmniej jedna wielka litera, jedna mała litera i jedna cyfra
Nie wolno używać spacji
Co najmniej jeden z następujących symboli
! # $ % & @ ( [ { * + , . / - : ; = ? ) ] _ | \ }
 
Zasady te obowiązują również podczas tworzenia nowego użytkownika, zmiany hasła użytkownika i tworzenia bazy danych.