STORAGE > Object Storage > 4 - Object Storage Web Client > Udostępnianie URL pliku

4.4.1 Udostępnianie URL pliku

Aby uzyskać dostęp do pliku wgranego na zdalną przestrzeń dyskową poprzez przeglądarkę internetową należy wykorzystać jedną z dwóch dostępnych metod:
W każdym przypadku dla pliku uprawnienia muszą być ustawione na publiczne.

W celu użycia opcji "Udostępnij URL" należy użyć ikony znajdującej się po prawej stronie pliku

lub kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku i wybrać opcję "Udostępnij".

W każdym przypadku pojawi się poniższe okno.

Dla każdego pliku tworzone są 4 URL-e, trzy ostatnie posiadają datę, po której stają się już nieważne i za ich pomocą nie pobierze się pliku.
Aby skopiować link URL kliknij prawym przyciskiem myszy na linku i wybierz opcję kopiowania.
 
Przypominamy, że plik jest dostępny z poziomu przeglądarki TYLKO wtedy jeśli jego uprawnienia są ustawione na PUBLICZNE.