Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
STORAGE > Object Storage > 4 - Object Storage Web Client > Bucket'y: tworzenie i zarządzanie

4.2 Bucket'y: tworzenie i zarządzanie

Bardzo istotne jest wyjaśnienie terminu "bucket". Każde konto Object Storaget, w celu używania usługi Object Storage (zarówno z Web Client'em jak i dedykowanym oprogramowaniem do połączeń), potrzebuje utworzyć pojemniki, w których będą przechowywane/zapisywane pliki. „Bucket” jest technicznym terminem definiującym te pojemniki. W zdalnej przestrzeni dyskowej bucket koresponduje z folderem, który użytkownik chce stworzyć. Nazwa tworzonego folderu wygeneruje URL umieszczonych w nim plików.

Adres URL używany do uzyskania dostępu do plików wgranych do folderu będzie wyglądał następująco:
 
https://URL Region/bucket/nazwa pliku lub https://bucket.URL Region/nazwa pliku

Przykładowo, jeśli URL regionu będzie wyglądał w ten sposób "r1-it.storage.cloud.it", nazwa folderu (bucket'u) to "backup" i wgranego pliku "file.txt" to adres będzie wyglądał następująco:
 
https://r1-it.storage.cloud.it/backup/file.txt lub https://backup.r1-it.storage.cloud.it/file.txt

Istnieje kilka zasad, które należy przestrzegać podczas tworzenia folderów (bucket'ów):
  • system wymaga aby każdy bucket posiadał unikalną nazwę w ramach tego samego Regionu;
  • nie można używać nazwy "bucket";
  • nazwa musi posiadać od 3 do 63 znaków;
  • nazwa może zawierać zarówno litery (małe litery) i cyfry; nie może zawierać spacji; nie może zawierać znaków specjalnych za wyjątkiem '.' i '-' nie mogą one znajdować się na początku ani na końcu nazwy;
  • bucket'y nie mogą być zagnieżdżone i mogą być tworzone tylko w ścieżce root zdalnej powierzchni dyskowej;
  • można stworzyć maksymalnie 100 bucket'ów na jedno konto;
W celu stworzenia bucket'u na zdalnej powierzchni dyskowej wystarczy kliknąć w ikonę "Utwórz nowy Bucket",

znajdujący się w sekcji "BUCKET'Y".

i wybrać przycisk "Utwórz nowy Bucket".

Utworzenie bucket'u będzie potwierdzone wiadomością dostępną w sekcji "PLIKI".

Jeśli nie udało się stworzyć bucket'u, sprawdź czy spełnione są wszystkie zasady niezbędne do jego utworzenia.
Bucket można usunąć ze zdalnej powierzchni dyskowej na dwa sposoby:
  • wybierz bucket, który chcesz usunąć z drzewka struktury i użyj powiązanej ikony "Usuń bucket", znajdującej się w sekcji "BUCKET'Y";
  • kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranym buket-cie i wybierz "Usuń";
Obydwie opcje wymagają potwierdzenia wykonania. W momencie usunięcia bucket'u w sekcji "PLIKI" pojawi się wiadomość potwierdzająca ten fakt.

 
Przypominamy, że usunięcie bucket'u jest NIEODWRACALNE i powoduje PERMANENTNĄ UTRATĘ wszystkim elementów (plików i katalogów) powiązanych z tym bucket'em.