Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
STORAGE > Object Storage > 4 - Object Storage Web Client > Pliki: wgrywanie i zarządzanie

4.4 Pliki: wgrywanie i zarządzanie

Po wyborze bucket'u lub folderu (z drzewka strukturalnego znajdującego się w sekcji BUCKET), do którego chcesz wgrać pliki, samą operację wgrywania można wykonać na dwa sposoby:
  • wybierz opcję "Dodaj jeden lub więcej plików...." znajdującą się w sekcji "WGRAJ" określając ścieżkę pliku, który chcesz wgrać po czym potwierdź tą operację;
  • przeciągnij pliki do uwidocznionego okna w sekcji "WGRAJ";
Pliki przeciągnięte do tego okna są automatycznie wgrywane. Postęp procesu jest pokazany na poniższym przykładzie.

Po zakończeniu procesu odpowiednie powiadomienie pojawi się w sekcji  "PLIKI".
 
Przypominamy, że maksymalna wielkość wgrywanego pliku nie może być większa nić 2GB.
Aby zmienić nazwę pliku należy:
  • kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym pliku i wybrać opcję "Edytuj nazwę";
Operacja wymaga potwierdzenia. W momencie zmiany nazwy pliku w sekcji "PLIKI" pojawi się wiadomość potwierdzająca ten fakt.

 
Przypominamy, że zmiana nazwy pliku ma także wpływ na jego ścieżkę. Jeśli udostępniałeś URL pliku to nie będzie on już dostępny online.
Abu usunąć plik należy:
  • kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym pliku i wybrać opcję "Usuń plik";
Operacja wymaga potwierdzenia. W momencie usunięcia pliku w sekcji "PLIKI" pojawi się wiadomość potwierdzająca ten fakt.

 
Przypominamy, że usunięcie pliku jest  NIEODWRACALNE.
Aby powielić plik należy:
  • kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym pliku i wybrać opcję "Powiel";
Operacja wymaga potwierdzenia. W momencie powielenia pliku w sekcji "PLIKI" pojawi się wiadomość potwierdzająca ten fakt.

Nowy plik zostanie powielony na tej samej zdalnej przestrzeni dyskowej i zmianie ulegnie jego nazwa na następującą "NAZWAPLIKU copy.EXT" (np. plik dokument.txt zostanie powielony do pliku  dokument copy.txt).
Aby pobrać plik, wgrany już na zdalną powierzchnię dyskową, należy:
  • kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybrany plik i wybrać opcję "Pobierz";
Przeglądarka wyświetli powiadomienie podobne do poniższego, z pytaniem czy zapisać dany plik.