Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
Object Storage > 2 - Zarządzanie stanem konta > Koszty usługi Object Storage dla aktywnych i zawieszonych kont

2.3 Koszty usługi Object Storage dla aktywnych i zawieszonych kont

Użytkownicy którzy korzystają z usługi Object Storage mogą tworzyć wiele kont oraz przypisywać im różne plany taryfowe (na podstawie zużycia lub pakiety).

Podczas tworzenia konta z pakietowym planem taryfowym, koszt usługi pobierany jest po utworzeniu konta.
Koszt pakietowego planu taryfowego, płatnego z góry pobierany jest niezależnie od wprowadzanych zmian statusu konta (AKTYWNE/ZAWIESZONE).
Jeżeli konto z pakietowym planem taryfowym zostanie zawieszone, data wygaśnięcia takiego planu taryfowego NIE ZMIENI SIĘ, nadal będzie obliczana jako 30 dni od daty aktywacji.

Jeśli utworzyłeś konta z planem taryfowym rozliczanym na podstawie zużycia i konto jest ZAWIESZONE, zajęta przestrzeń dyskowa oraz ruch wychodzący nadal będzie podlegał opłatom.
 
  UWAGA: w przypadku usunięcia konta, które posiada plan taryfowy, poniesione koszty za dany plan taryfowy zostaną utracone.