Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 6 - Zarządzanie Serwerem Cloud > Zarządzanie licencją CAL

6.12 Zarządzanie licencją CAL

Licencja RDS CAL (Remote Desktop Services Client Access License) przypisywana jest do użytkownika bądź do  urządzenia w celu umożliwienia dostępu do serwera, poprzez zdalne połączenie za pomocą protokołu RDP. Opcja dostępna jest tylko na serwerze z wybranym systemem operacyjnym Windows oraz odpowiednim szablonem RDS (CAL - ilość licencji).

Zarządzanie licencjami oraz przydzielanie uprawnień odbywa się po zalogowaniu do serwera Cloud poprzez pulpit zdalny (RDP access). Należy zalogować się na konto administratora.

W poniższej instrukcji poruszone są następujące tematy:

Weryfikacja licencji CAL


By sprawdzić czy mamy zainstalowaną licencję wystarczy po zalogowaniu do serwera Cloud (poprzez zdalny pulpit) wejść w ikonę "Remote Desktop Services".Po kliknięciu w ikonę otworzy się poniższe okno "Remote Desktop Manager".W celu sprawdzenia czy licencja jest zainstalowana prawidłowo wybieramy opcję "Remote Desktop Licensing Manager". Klikając w nią otworzy się okno, w którym trzeba kliknąć w "WINDOWS". W tym przykładzie widzimy, że jest zainstalowana prawidłowo (ilość dostępnych licencji 5).

Tworzenie nowego użytkownika


By udostępnić innemu użytkownikowi możliwość połączenia z serwerem Cloud klikamy w ikonę "Computer Management" (dostępna na pulpicie).Otworzy się okno, w którym wchodzimy w "Local Users and Group" a następnie w "Users". Jeśli nie mamy utworzonego użytkownika klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję "New User...".Pojawi się okno pytające o nazwę użytkownika (User name) i Password. Jest możliwość aby dać użytkownikowi nazwę ("Full name") oraz opis ("Description"): nie jest to wymagana I nie ma wpływu na tworzony profil.


 
 UWAGA: podczas tworzenia użytkownika należy zaznaczyć opcję "User must change password at next logon". Po utworzeniu użytkownika klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję "Properties".


W oknie Properties wybieramy zakładkę "Member Of" - a następnie klikamy w przycisk "Add".Przejdziemy w ten sposób do okna "Select Group" - tam na dole wybieramy "Advanced" a następnie "Find Now".Po wybraniu opcji "Find Now" na dole okna wyświetla się lista. Należy odnaleźć w niej opcje "Remote Desktop"Wybierając tą opcję przydzielamy użytkownikowi możliwość połączenia RDP do serwera.
 
 UWAGA: Administrator ma możliwość wyboru innej opcji.


Wybór potwierdzamy przyciskiem "OK", po którym zostaniemy przeniesieni do poniższego okna informującego jakie prawa zostały nadane.Ponownie klikamy w przycisk "OK".Teraz możemy zamknąć okna.

Zarządzanie użytkownikami


By zarządzać użytkownikami postępujemy podobnie jak ma to miejsce w przypadku tworzenia użytkownika wchodzimy poprzez link na pulpicie "Computer Management". Następnie wybieramy opcje "Local Users and Groups". Po rozwinięciu tej opcji będziemy mieli dostęp zarówno do użytkowników "Users" jak i grup "Groups".Po wejściu w zakładkę "Users" po prawej stronie wyświetlą się wszyscy użytkownicy. By edytować klikamy na wybranym użytkowników prawym klawiszem myszy i wybieramy opcję "Properties".W podobny sposób możemy danego użytkownika wykasować "Delete", zmienić hasło "Set Password..." bądź zmienić jego nazwę "Rename".
Kasując danego użytkownika należy pamiętać, że wykasowana zostanie również konfiguracja jaka była do niego przypisana.

Wykasowanego użytkownika nie da się przywrócić.

Można oczywiście utworzyć nowego o tej samej nazwie jednak wszelkie prawa oraz konfigurację będzie trzeba tworzyć na nowo.

Po wybraniu opcji "Properties" można danego użytkownika wyłączyć bez konieczności jego kasacji. W tym celu wystarczy wybrać opcję "Account is disabled". By go uruchomić ponownie odznaczamy tą opcję.