5.4.1 Stwórz Job

Aby utworzyć Job, przejdź do sekcji "JOBS".

Tworzenie Job wymaga wykonania następujących kroków:
  1. Wybierz nazwę, która będzie przypisana do Job (można również wprowadzić opis) oraz maksymalną liczbę kopii, którą chcesz zachować (patrz poradnik).
  2. Wybierz jeden lub więcej zasobów przypisanych do Job, za pomocą opcji wyboru wykluczeń (patrz poradnik).
  3. Wybierz opcjonalne procesy dostępne dla klientów Microsoft Windows (patrz poradnik).
  4. Wybierz opcję harmonogramowania dla Job (patrz poradnik).
  5. Ustaw powiadomienia dla Job (patrz poradnik).
W prawym górnym rogu znajduje się przycisk "Create...",

Wciśnij go aby stworzyć Job.

Aby uzyskać więcej informacji technicznych oraz marketingowych proszę skontaktować się z naszym zespołem ekspertów. Aby zapoznać się z oficjalną dokumentacją, odnośnie wykorzystywania Panelu Webowego dostarczonego przez Veeam, kliknij tutaj.