Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 

5.4.1.2 Job: wybór chronionych zasobów

W drugim kroku tworzenia Job zobaczysz następujące okno "CREATE BACKUP JOB / Virtual Machines".

Dodanie zasobu

Musisz wybrać jeden lub więcej VM i/lub vApp dla Job, którego tworzysz. Kliknij w przycisk "Add",

aby zobaczyć okno, wyświetlające strukturę Twojej organizacji.

Aby wybrać maszynę lub vApp, kliknij na jeden z nich (zostanie podświetlony na niebiesko), a żeby ją odznaczyć kliknij raz jeszcze, aby podświetlenie zniknęło.

Jeśli chcesz wybrać więcej niż jedną usługę, przytrzymaj "Ctrl" na klawiaturze i wybierz zasoby za pomocą myszki.
Potwierdź wybór zasobów klikając przycisk "OK". Wybrane zasoby zostaną wyświetlone na liście zasobów dla danego Job.

Usuwanie zasobu

Jeśli przez przypadek wybrałeś VM lub vApp, możesz zaznaczyć go i (gdy zostanie podświetlony) kliknąć przycisk "Remove".

Wydzielenie zasobu

Jeśli został wysłany poziom zawierający kilka zasobów, ale chcesz wykonać Job z pominięciem jednej lub więcej maszyn i/lub vApp z tego poziomu, masz do wyboru dwa warianty:
  • Usuń zasób oraz wybierz indywidualne maszyny i/lub vApp, które chcesz chronić.
  • Wybierz zasoby i wciśnij przycisk "Exclusions".

    Pojawi się okno "EXCLUSIONS".

    Wciśnij "Add" aby sprawdzić strukturę swojej organizacji. Wybierz jeden lub więcej zasobów do wydzielenia i potwierdź wciskając "OK".
Po wybraniu zasobów do ochrony możesz przejść do następnego kroku, wciskając przycisk "Next >".
Aby uzyskać więcej informacji technicznych oraz marketingowych proszę skontaktować się z naszym zespołem ekspertów. Aby zapoznać się z oficjalną dokumentacją, odnośnie wykorzystywania Panelu Webowego dostarczonego przez Veeam, kliknij tutaj.