COMPUTING > Serwery Cloud > Użytkowanie i technologia > Właściwości techniczne usługi Aruba Cloud

1.2 Właściwości techniczne usługi Aruba Cloud

Aruba Cloud jest usługą IaaS (Infrastructure as a Service) która umożliwia tworzenie infrastruktury składającej się z jednej lub więcej maszyn, podłączonych nawzajem poprzez wirtualne, prywatne sieci oraz publiczne adresy IP. Techniczna infrastruktura Aruba Cloud zapewnia optimum niezawodności i bezpieczeństwa, opierając się na jej wysokich technologicznych standardach. Każdy Serwer jest aktywowany w wybranym przez użytkownika data center. Każde data center jest klastrem kilku węzłów sprzętowych wewnątrz których poszczególne zasoby Clouda są aktywowane i gotowe do uruchomienia. Wszystkie sprzętowe węzły są zbalansowane i redundantne, co zapewnia zabezpieczenie przed awarią pojedynczych węzłów. Infrastruktura jest w pełni replikowana i zbalansowana oraz oferuje więcej niż 250 Gb/s łączności pomiędzy data center a siecią Internet.
W odniesieniu do zasobów które mogą być przydzielone dla Aruba Cloud:
  • Każdy dysk jest aktywowany na macierzy storage w technologi Raid 10 z wysoko wydajnymi dyskami. Każda macierz storage jest replikowana na jednym bliźniaczej macierzy storage zabezpieczając date przed awarią jednego z nich.
  • Nie stosuje się overbooking'u, ani overselling'u.
  • Każdy GB pamięci RAM jest fizycznie dedykowany i gwarantowany. Nie stosuje się overbooking'u ani overselling'u.
  • Są oparte na wielu Hypervisor'ach (VMware / Hyper-V / OpenStack) ogólnodostępnych systemów.
  • Aruba Cloud używa sprzętu DELL w swojej własnej infrastrukturze, oraz EqualLogic Serwer oraz Storage.
Wszystkie zasoby dostarczane przez Aruba Cloud mają oddzielne zarządzanie oraz wiele platform:
  • Dostęp poprzez stronę www
  • Dostęp z urządzeń mobilnych
  • Możliwość zarządzania z poziomu dedykowanego API
Do powyższego należy dodać następujące możliwości: