COMPUTING > Serwery Cloud > Import i eksport Serwera Cloud > Import i eksport dysków wirtualnych

8.1 Import i eksport dysków wirtualnych Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Aruba Cloud Computing umożliwia klientom importowanie oraz eksportowanie jednego lub większej ilości dysków wirtualnych i zarządzanie nimi za pomocą panelu sterowania.

Importowanie dysków wirtualnych pozwala na replikację danych z lokalnego komputera na serwer Cloud. Importować można zarówno podstawowe dane z dysku jak również bardziej złożone dane jak dyski startowe, które później można wykorzystać do utworzenia własnego szablonu / Systemu Operacyjnego.

Funkcja eksportu dysku twardego pozwala na stworzenie obrazu dysku twardego serwera Cloud i odtworzenie go lokalnie lub na innym serwerze Cloud.

Importować / eksportować można tylko i wyłącznie wirtualne dyski w formacie .vmdk lub .vhd

 UWAGA: Importowanie plików, które zawierają znaki specjalne oraz spacje będą powodowały błędy.
 Opisane czynności mają charakter wyłącznie przykładowy: niewłaściwe użycie lub wykorzystanie bez należytej staranności i umiejętności, może spowodować częściową i/lub całkowitą utratę danych, a w niektórych przypadkach może zakłócić prawidłowe działanie serwera wirtualnego. Korzystanie z instrukcji bez odpowiednich umiejętności nie jest zalecane. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub wyrządzone szkody, wynikające z korzystania z tych wytycznych.