Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 8 - Import i Eksport Serwera Cloud > Dopuszczalne formaty dysków wirtualnych

8.1.2 Dopuszczalne formaty dysków wirtualnych Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Obsługiwany format dysku wirtualnego zależy od wybranej wersji Hypervisor'a.
Wybierając VMWare obsługiwany jest format .vmdk.
W przypadku Hyper-V obsługiwany jest format .vhd.
W obydwu przypadkach pliki nie mogą być większe niż 500 GB.

Obraz dysku musi spełniać następujące warunki:

Wirtualny dysk dla VMware Hypervisor:
 1. jeśli obraz dysku zawiera powielające się pliki (nagłówki plików i dane plików), obydwa te pliki muszą być obecne (taka sytuacja nie występuje w przypadku MonolithicSparse i StreamOptimized ponieważ one zawierają pojedyncze pliki).
 2. Obraz musi być w jednym z poniższych typów:
  • MonolithicFlat
  • MonolithicSpars
  • StreamOptimized
  • Vmf
  • VmfsSparse
 3. Opis nagłówka dysku musi być poprawny.
 4. Typ kontrolera "LSI Logic SCSI controller Parallel ".
 5. Obraz dysku nie może przekraczać 500GB.
Obrazy dysków dla Hyper-V Hypervisor:
 1. Sprawdzanie poprawności nagłówka i stopki dysku wirtualnego. Proces ten odbywa się poprzez sprawdzenie sumy kontrolnej dysku: Jeśli któreś z nich nie będą zgodne, obraz dysku zostanie uznany za uszkodzony.
 2. Akceptowane są formaty Dynamic oraz Fixed, format Differencing jest wykluczony.
 3. Obraz dysku nie może przekraczać 500GB.