Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 4 - Dostęp do Serwerów Cloud > Reset Serwera Cloud: wymuszenie wyłączenia i restart

4.5.1 Reset Serwera Cloud: wymuszenie wyłączenia i restart

W przypadku braku możliwości wyłączenia Serwera Cloud w standardowy sposób, możliwe jest wykonanie resetu. Serwer Cloud zostanie wyłączony, a następnie zrestartowany. Istnieją dwa sposoby wykonania tej operacji: z listy Serwerów Cloud oraz z panelu administracyjnego każdego Serwera Cloud.

Lista Serwerów Cloud

Przesuń kursor myszy na strzałkę obok przycisku "ZARZĄDZAJ", a następnie kliknij "Reset"

Panel administracyjny Serwera Cloud

Przejdź do panelu administracyjnego Serwera Cloud i wciśnij "RESET"

w sekcji "STATUS SERWERA".

Wyświetlone zostanie okno "Resetuj serwer", w którym zostaniesz poproszony o zatwierdzenie operacji.

Wciśnij przycisk "RESETUJ" w celu kontynuowania.
 
UWAGA: w celu skorzystania z funkcji "WYŁĄCZENIE - Wyłączenie Serwera Cloud z poziomu systemu operacyjnego" narzędzia hypervisora (VMware / Hyper-V) muszą zostać prawidłowo zainstalowane na Serwerze Cloud.
 
Opisane czynności mają charakter wyłącznie przykładowy: niewłaściwe użycie lub wykorzystanie bez należytej staranności i umiejętności, może spowodować częściową i/lub całkowitą utratę danych, a w niektórych przypadkach może zakłócić prawidłowe działanie serwera wirtualnego. Korzystanie z instrukcji bez odpowiednich umiejętności nie jest zalecane. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub wyrządzone szkody, wynikające z korzystania z tych wytycznych.