Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
STORAGE > Object Storage > 2 - Konto Storage > Tworzenie konta Storage

2.1 Tworzenie konta Storage

Użytkownik może stworzyć jedno lub więcej kont.

Tworzenie konta Object Storage przebiega w następujący sposób:
  • zaloguj się do Panelu Kontrolnego;
  • wybierz "STORAGE" z menu poziomego;
  • w sekcji "Zarządzanie kontem Storage" kliknij "DODAJ NOWE KONTO";
  • zostaniesz przeniesiony do sekcji "Utwórz konto Object Storage", w której zostaniesz poproszony o podanie następujących danych:
 
Każde konto wymaga "Nazwy Konta" oraz "Hasła". Wymagane są one do uzyskania dostępu do usługi Object Storage.
 
Nie można utworzyć dwóch kont Object Storage o tej samej nazwie (nazwie konta) w obrębie jednego regionu.
"Region" musi zostać podany dla każdego tworzonego konta i wskazuje na strefę geograficzną, w której dane w ramach usługi Object Storage będą przechowywane. Parametr nie może zostać zmieniony po utworzeniu konta.
W czasie tworzenia konta zostaniesz poproszony o wybranie planu taryfowego dla usługi Object Storage.
 
Możesz zmienić plan taryfowy w dowolnym momencie.

Po wprowadzeniu wymaganych szczegółów kliknij przycisk "UTWÓRZ KONTO OBJECT STORAGE".

Zatwierdź operację w oknie "Utwórz Konto Object Storage" za pomocą przycisku "ZATWIERDŹ".

Po zakończeniu tworzenia, konto będzie widoczne na liście w sekcji "Zarządzanie kontem Storage", z której możesz zarządzać swoim kontem.