Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 6 - Zarządzanie Serwerem Cloud > Zainicjowanie serwera Cloud VPS: przywrócenie do wersji domyślnej

6.05 Zainicjowanie serwera Cloud VPS: przywrócenie do wersji domyślnej Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Smart

"ZAINICJOWANIE" serwera VPS Cloud oznacza przywrócenie go do ustawień domyślnych, które były po jego utworzeniu. Tą operację można wykonać tylko wtedy kiedy serwer jest wyłączony i wyłączone są snapshoty.

Czego nie zmienia zainicjowanie:

System będzie zawierał pakiet (vCPU/RAM/HD) ustawiony w momencie zainicjowania a nie ten, który został wybrany podczas tworzenia serwera. Adres publiczny IP przypisany do serwera pozostanie ten sam. Wszystkie zaplanowane zadania powiązane z serwerem pozostaną aktywne.
 
Usługa Potwierdzono
Pakiet (vCPU/RAM/HD)  
Publiczne IP  
Zaplanowane zadania  

Co się zmieni po zainicjowaniu:

Każdy Balancer połączony z serwerem będzie musiał być ponownie połączony tak jak i usługi monitorowania (Cloud Monitoring). Jeśli licencja panelu Plesk jest zainstalowana na serwerze to po zakończeniu operacji będzie ona musiała być ponownie zainstalowana.
 
Usługa Zmiana
Balancer  
Cloud Monitoring  
Licencja Plesk  

Operacja

W celu zainicjowania serwera VPS Cloud, idź do strony szczegółów serwera w panelu zarządzania i wykonaj następujące czynności:
  • Upewnij się, że snapshoty nie są aktywne.
  • Wyłącz serwer za pomocą przycisku "WYŁACZ".
  • Kliknij "ZAINICJUJ".
  • Przypisz nowe hasło do serwera (możesz użyć obecnego hasła), następnie kliknij "Zainicjuj".

    lub "Anuluj" aby anulować operację.
  • Pojawi się okno potwierdzenia operacji.
  • Potwierdzamy poprzez kliknięcie "OK".
 UWAGA: przypominamy, że "ZAINICJOWANIE" jest procesem nieodwracalnym, w rzeczywistości wszystkie dane znajdujące się na serwerze będą usunięte.