COMPUTING > Serwery Cloud > Wirtualne switche oraz sieci prywatne > Konfigurowanie sieci prywatnej na serwerach Cloud Windows

9.3.2 Konfigurowanie sieci prywatnej na serwerach Cloud Windows Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Aby skonfigurować sieć na Twoim serwerze Cloud Windows, karta sieciowa podłączona do Wirtualnego Switcha musi posiadać skonfigurowany, własny, prywatny adres IP. Aby to zrobić na systemach operacyjnych Windows musisz połączyć się z serwerem Cloud za pomocą zdalnego pulpitu (RDP) lub za pomocą Konsoli Odzyskiwania. Po uzyskaniu dostępu do serwera wykonaj następujące kroki:
  1. Przejdź do Start > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center, następnie kliknij w menu z lewej strony w "Change adapter settings".
  2. Otworzy się ekran z listą aktywnych kart sieciowych: po zidentyfikowaniu karty sieciowej podłączonej do Wirtualnego Switcha i kliknięciu prawym przyciskiem myszy nad ikoną, wybierz Properties" z rozwijalnego menu (rys.1).
  3. W zakładce która się otworzy, wybierz "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" a następnie kliknij przycisk "Properties" (rys.2).
  4. W zakładce "General" zaznacz "Use the following IP address".
  5. W polu "IP address" wprowadź adres IP który chcesz uruchomić na tej karcie (np.: 192.168.0.10).
  6. W polu "Subnet mask" wprowadź 255.255.255.0 oraz potwierdź klikając przycisk "OK" (rys.3)

[rys.1]


[rys.2]


[rys.3]

Powtórz opisane powyżej operacje dla wszystkich serwerów Cloud które są częścią konfigurowanej sieci. Pamiętaj, że wybrany adres IP dla każdego serwera Cloud w twojej sieci musi być unikalny; w przeciwnym wypadku wystąpi konflikt adresów IP, wykluczając z sieci serwery Cloud ze zdublowanymi adresami IP.