COMPUTING > Serwery Cloud > 9 - Wirtualne Switche oraz sieci prywatne > Konfigurowanie sieci prywatnej na serwerach Cloud Linux openSuse

9.3.5 Konfigurowanie sieci prywatnej na serwerach Cloud Linux openSuse Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Konfigurując sieć na serwerze Cloud z systemem operacyjnym Linux należy podać stały adres IP dla karty sieciowej podpiętej do Wirtualnego Switcha. W systemie operacyjnym Linux openSuse można połączyć się z Serwerem Cloud poprzez SSH albo za pomocą konsoli odzyskiwania. W systemie Linux można skonfigurować kartę sieciową czasowo (do następnego uruchomienia) bądź na stałe.
Aby skonfigurować kartę tymczasowo, w celach diagnostycznych wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom ifconfig z lini poleceń np:
  ifconfig <interface> <ip_address> netmask <netmask>
  gdzie:
  <interface> to karta sieciowa którą chcesz skonfigurować (eth0 eth1 eth2);
  <ip_address> to adres IP w sieci prywatnej, który chcesz skonfigurować;
  <netmask> to maska sieci której chcesz użyć;
  (np: ifconfig eth2 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0 "eth2" to karta sieciowa, która będzie skonfigurowana z adresem IP "10.0.0.1" i maską podsieci "255.255.255.0").
 2. Uruchom:
  ifconfig <interface>
  z lini poleceń do sprawdzenia czy karta sieciowa jest poprawnie skonfigurowana (np: ifconfig eth2 do sprawdzenia nowych ustawień karty sieciowej eth2).
W celu konfiguracji interfejsu sieciowego na stałe, postępuj według poniższych instrukcji:
 1. Uruchom:
  yast2
  z linii poleceń.
 2. W  interfejsie graficznym przejdź za pomocą strzałek oraz przycisku <Tab> na Network Devices następnie w Network Settings zatwierdź Enter'em.

 3. Wybierz właściwą kartę z wykazu dostępnych w serwerze kart sieciowych.

 4. Upewnij się że w polu "Address" jest oznaczona opcja "Statically assigned IP Address", a następnie wpisz informacje dotyczące adresu IP i maski podsieci. Potwierdź zmiany przez kliknięcie w "Next", poczekaj aż zakończy się proces zapisywania. Potwierdź przez kliknięcie w "OK" i wyjdź wybierając "Quit".

Podczas przypisywania adresów IP należy przestrzegać określonych zasad by zapobiec powstawaniu problemów.

Powtórz opisane powyżej operacje dla wszystkich serwerów Cloud które są częścią konfigurowanej sieci. Pamiętaj, że wybrany adres IP dla każdego serwera Cloud w twojej sieci musi być unikalny, w przeciwnym wypadku wystąpi konflikt adresów IP wykluczając z sieci serwery Cloud ze zdublowanymi adresami IP.