COMPUTING > Serwery Cloud > Wirtualne switche oraz sieci prywatne > Konfigurowanie sieci prywatnej na serwerach Cloud Linux Debian oraz Ubuntu

9.3.4 Konfigurowanie sieci prywatnej na serwerach Cloud Linux Debian oraz Ubuntu Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

By skonfigurować sieć na serwerach Cloud Linux, karta sieciowa podłączona do Wirtualnego Switcha musi posiadać skonfigurowany, własny, prywatny adres IP. Na serwerze z systemem operacyjnym Linux musisz połączyć się z serwerem Cloud za pomocą SSH lub za pomocą Konsoli Odzyskiwania. Możesz także skonfigurować kartę sieciową tymczasowo (aż do kolejnego restartu), lub na stałe.
Aby skonfigurować kartę tymczasowo, w celach diagnostycznych wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom ifconfig z lini poleceń np:
  ifconfig <interface> <ip_address> netmask <netmask>
  gdzie:
  <interface> to karta sieciowa którą chcesz skonfigurować (eth0 eth1 eth2);
  <ip_address> to adres IP w sieci prywatnej, który chcesz skonfigurować;
  <netmask> to maska sieci której chcesz użyć;
  (np: ifconfig eth2 95.110.153.24 netmask 255.255.255.0 "eth2" to karta sieciowa, która będzie skonfigurowana z adresem IP "95.110.153.24" i maską podsieci "255.255.255.0").
 2. Uruchom:
  ifconfig <interface>
  z lini poleceń do sprawdzenia czy karta sieciowa jest poprawnie skonfigurowana (np: ifconfig eth2 do sprawdzenia nowych ustawień karty sieciowej eth2).
W celu konfiguracji interfejsu sieciowego na stałe, postępuj według poniższych instrukcji:

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.99
netmask 255.255.255.0

 1. Edytuj plik konfiguracji interfejsu sieciowego wpisując w linii poleceń:
  nano /etc/network/interfaces
 2. Zmodyfikuj zawartość pliku wprowadzając dane adresu IP dla karty sieciowej, którą chcesz skonfigurować. By poruszać się po pliku tekstowym powinniśmy skorzystać ze strzałek. Nowe wpisy dodajemy po istniejących liniach (w przykładzie konfigurujemy kartę eth0 z adresem sieciowym 192.168.0.99 oraz maską podsieci 255.255.255.0).
 3. Po wprowadzeniu wszystkich danych naciśnij "CTRL+O" zapisując w ten sposób zmiany, a następnie "CTRL+X" aby wyjść z edytora.
Podczas przypisywania adresów IP należy przestrzegać określonych zasad by zapobiec powstawaniu problemów.

Powtórz opisane powyżej operacje dla wszystkich serwerów Cloud które są częścią konfigurowanej sieci. Pamiętaj, że wybrany adres IP dla każdego serwera Cloud w twojej sieci musi być unikalny, w przeciwnym wypadku wystąpi konflikt adresów IP wykluczając serwery Cloud ze zdublowanymi adresami IP.