Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING  /  Serwery Cloud  /  3 - Tworzenie i konfigurowanie serwerów Cloud  /  Zwiększanie rozmiaru dysku twardego

3.09 Zwiększanie rozmiaru dysku twardego Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Zarówno pierwszy dysk twardy jak i pozostałe dyski na każdym serwerze mogą być rozszerzane w dowolnym momencie. Aby móc wykonać tę operację musisz wyłączyć serwer Cloud z dedykowanego panelu zarządzania, a następnie zmienić pojemność dysków w oknie "Edytuj - Edycja Serwera Cloud".Aby dokonać zmian, musisz je potwierdzić klikając na "Zapisz Serwer Cloud".Jeśli nie zamierzasz wprowadzać zmian, po prostu je anuluj używając przycisku "Anuluj".Należy pamiętać iż po zwiększeniu dysku, aby móc korzystać z dodatkowej przestrzeni, należy zalogować się do Twojego serwera Cloud (w sposób opisany w instrukcjach w działe "Dostęp"), przejść do zarządzania dyskami, przydzielić partycje oraz sformatować dodaną powierzchnię.

 Opisane czynności mają charakter wyłącznie przykładowy: niewłaściwe użycie lub wykorzystanie bez należytej staranności i umiejętności, może spowodować częściową i/lub całkowitą utratę danych, a w niektórych przypadkach może zakłócić prawidłowe działanie serwera wirtualnego. Korzystanie z instrukcji bez odpowiednich umiejętności nie jest zalecane. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub wyrządzone szkody, wynikające z korzystania z tych wytycznych.