Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 15 - Szablony Prywatne > Czym są szablony prywatne?

15.1 Czym są szablony prywatne? Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Usługa Aruba Cloud pozwala na zarządzanie trzema typami szablonów:
 
Szablony zaprojektowane przez Aruba Cloud i dostępne dla użytkowników w czasie procesu tworzenia Serwerów Cloud. Wybór jest zróżnicowany zależnie od wybranego hypervisora, a same szablony różnią się od siebie systemem operacyjnym oraz przeznaczeniem danego Serwera Cloud (na przykład: serwer baz danych, serwer web, serwer mailowy, itp.).

Lista szablonów jest dostępna w artykule "Opis szablonów".
Szablony prywatne mogą być tworzone przez użytkownika z prekonfigurowanych Serwerów Cloud. Funkcjonalność jest szczególnie pomocna jeśli użytkownik chce stworzyć kilka identycznych Serwerów Cloud.

Po utworzeniu szablonu prywatnego, serwer może zostać sklonowany bez potrzeby replikacji ustawień przy każdym kolejnym serwerze. Wyjątkiem jest adres IP.

Utworzony szablon prywatny jest przechowywany w sprecyzowanej lokalizacji (/PersonalTemplate/) w dedykowanej przestrzeni FTP klienta.
Ze względu na przypisanie przestrzeni FTP do Data Center, w którym jest ona aktywowana, szablon prywatny będzie dostępny tylko w danym Data Center.

Jeśli użytkownik potrzebuje skorzystać z tego samego szablonu prywatnego na więcej niż jednym Data Center, jest to możliwe do wykonania z pomocą naszego poradnika.

Wybierz szablon prywatny w następujący sposób:
  • w czasie tworzenia Serwera Cloud, kliknij "WYBIERZ SZABLON" w sekcji "3 - Parametry Serwera";
  • zostanie otwarte okno "Wybierz Szablon" z listą "Szablony Prekonfigurowane";
  • wybierz "Moje Szablony" w celu wyświetlenia listy szablonów prywatnych;
  • po wybraniu szablonu z listy "Wybierz Szablon", wyświetlone zostaną szczegóły danego szablonu;
  • kliknij "WYBIERZ TEN SZABLON";
  • kontynuuj tworzenie Serwera Cloud.
Są to szablony, które można zapisać w przestrzeni FTP w celu późniejszego ich wykorzystania w tworzeniu Serwera Cloud.

Ten typ szablonów może być utworzony i zarządzany za pomocą kroków opisanych w naszym poradniku.

W celu skorzystania z szablonu zapisanego w przestrzeni FTP w czasie tworzenia Serwera Cloud, wybierz "WŁĄCZ IMPORT FTP" w sekcji "3 - Parametry Serwera".