COMPUTING > Serwery Cloud > 7 - Zaplanowane Operacje > Włączanie/wyłączanie Zaplanowanych Operacji

7.3 Włączanie/wyłączanie Zaplanowanych Operacji

Podczas tworzenia Zaplanowanej Operacji (lub podczas jej edytowania) będziesz musiał określić status zadania. Możliwe są dwie opcje:
  • Włączone: aktywuje zaplanowane zadanie.
  • Wyłączone: zawiesza zaplanowane zadanie do momentu kiedy nie zostanie ponownie włączone.
Generalnie, ta opcja jest użyteczna przy cyklicznych zadaniach zaplanowanych: w przypadku gdy zaplanowane zadanie jest już potrzebne.