Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 7 - Zaplanowane Operacje > Cykliczne Zaplanowane Operacje

7.5 Cykliczne Zaplanowane Operacje

W oknie "Dodaj zaplanowaną operację" które pojawia się podczas tworzenia zaplanowanej operacji (lub podczas jej edycji), znajdziesz pole "Zadania cykliczne", które umożliwiają Ci przekształcenie operacji z jednorazowego w cykliczne.

Zaznaczając te pole zostanie rozwinięte dodatkowe okno, za pomocą którego możesz wybrać częstotliwość z jaką będzie uruchamiana operacja. Całkowity okres częstotliwości operacji określa się za pomocą "Data wykonania" oraz "Data zakończenia".

Można wybierać spośród 5 różnych typów częstotliwości:
 • Cogodzinne - Wybrana operacja będzie powtarzana co określoną przez Ciebie liczbę godzin.
  np.:
  jeśli ustawisz interwał co 2 godziny zaczynając od 12:00, operacja zostanie uruchomiona o 16:00, o 18:00, o 20:00, itd... aż do momentu wskazanego w polu "Data zakończenia").
 • Codziennie - Wybrana operacja będzie powtarzana każdego dnia o czasie wskazanym jako "Data Wykonania".
 • Tygodniowo - System przedstawi listę dni tygodnia w których możesz uruchamiać operację.
  np.:
  jeśli wybierzesz Czwartek oraz Sobotę, operacja zostanie uruchomiona w określonym czasie w każdy Czwartek oraz Sobotę aż do dnia wskazanego "Data zakończenia".
 • Miesięcznie - Znajdziesz tu listę wszystkich dni miesiąca w których możesz uruchamiać operację. Dni 29, 30 oraz 31 będą uwzględniane tylko jeśli miesiąc je zawiera.
 • Miesięcznie 2 - Tutaj możesz zadecydować czy chcesz powtarzać operacje w pierwszym lub ostatnim dniu miesiąca;. Jeśli nie określisz "Daty zakończenia" dla cyklicznych operacji zaplanowanych, system będzie automatycznie i nieprzerwanie wykonywał cykliczną operację.
 
Panel zarządzania będzie wyświetlał zaplanowane operacje na najbliższe 12 miesięcy.
 
Przypominamy, iż daty które wprowadzasz w polach "Data wykonania" oraz "Data Zakończenia" wskazują okres w których chcesz uruchamiać określoną cykliczną operację zaplanowaną. Dlatego jeśli na przykład, chcesz wyłączać Serwer Cloud na weekend przez 5 kolejnych miesięcy, musisz utworzyć dwie cykliczne operacje zaplanowane: jedna wyłączająca go w Piątek w nocy, oraz jedną włączającą go w Poniedziałek rano. Zobacz cykliczne zadania zaplanowane w naszym przewodniku użytkownika.