COMPUTING > Serwery Cloud > Dostęp do Serwerów Cloud > Konfigurowanie i używanie urządzeń zewnętrznych podłączonych do fizycznego komputera klienta (Window

4.2.1 Konfigurowanie i używanie urządzeń zewnętrznych podłączonych do fizycznego komputera klienta (Windows)

Poprzez instalacje systemu Windows na Serwerze Cloud można do niego podłączyć urządzenia peryferyjne, które są w rzeczywistości podłączone do komputera klienta, a do których dostęp uzyskujemy poprzez RDP. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do urządzeń i zasobów lokalnych bezpośrednio w sesji zdalnej. Urządzenia, które mogą być podłączone są to mi. dyski zewnętrzne, pamięci USB, drukarki i inne urządzenia Plug and Play. W Windows Server 2008 R2 można połączyć Windows Portable Devices (WPD) takie jak odtwarzacze multimedialne na podstawie protokołu MTP (Media Transfer Protocol), oraz cyfrowe aparaty fotograficzne oparte na PTP (Picture Transfer Protocol).

Należy wykonać następujące czynności, aby podłączyć urządzenia peryferyjne:
  1. W Windows uruchom "Podłączanie pulpitu zdalnego" (Programy > Akcesoria).
  2. Kliknij "Opcje" i przejdź na zakładkę "Zasoby lokalne".
  3. Kliknij w przycisk "Więcej ..." i wybierz zasoby, które chcesz udostępnić poprzez zdalną maszynę wirtualną.
To pozwala na dostęp do plików szybciej i bezpośrednio ze zdalnej maszyny wirtualnej. Również poprzez dzielenie dostępu z innymi użytkownikami na zdalnej maszynie, inni użytkownicy mogą bezpośrednio uzyskać dostęp do naszych zasobów lokalnych w sposób szybki i bardziej efektywny.