Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
Backup > 2 - Zarządzanie stanem konta > Zużywanie stanu konta a usługa Cloud Backup

2.2 Zużywanie stanu konta a usługa Cloud Backup

Zużycie usługi Cloud Backup jest obliczane poprzez 4 zasoby:
  • Powierzchnia dysku (obliczana w GB lub TB)
  • Ruch przychodzący (obliczana w GB lub TB)
  • Ruch wychodzący (obliczana w GB lub TB)
  • Backup Agents (obliczana liczbą Agentów)
Użytkownicy mogą wybrać, który plan taryfowy im odpowiada w zależnośc od potrzeb. Są dwa rodzaje planów taryfowych:
  • Na podstawie zużycia (stałe koszty na podstawie zużycia zasobów)
  • Pakiet (łączne koszty wykorzystania zasobów na 30 dni)
Opcja "Automatyczne odnowienie" może być uruchomiona dla obu rozwiązań.

Ilość ruchu przychodzącego i wychodzącego jest bezpłatna, niezależnie od wybranego planu taryfowego. Poniżej zamieszczone są różne plany i odpowiadające im koszty.
 
Plan taryfowy Powierzchnia dysku Ilość Agentów Koszt
Cloud Backup pay as you go za każde 10 GB 5.000 6,45 zł/miesiąc
Cloud Backup 50 50 GB 50 30,00 zł/miesiąc
Cloud Backup 100 100 GB 100 55,00 zł/miesiąc
Cloud Backup 250 250 GB 250 125,00 zł/miesiąc
Cloud Backup 500 500 GB 500 228,00 zł/miesiąc
Cloud Backup 1000 1.000 GB 1.000 430,00 zł/miesiąc
Cloud Backup 2500 2.500 GB 2.500 967,00 zł/miesiąc
Cloud Backup 5000 5.000 GB 5.000 1.720,00 zł/miesiąc
Cloud Backup 10000 10.000 GB 10.000 3.440,00 zł/miesiąc
Cloud Backup 15000 15.000 GB 15.000 5.155,00 zł/miesiąc
Cloud Backup 20000 20.000 GB 20.000 6.880,00 zł/miesiąc
Cloud Backup 30000 30.000 GB 30.000 10.320,00 zł/miesiąc
Cloud Backup 40000 40.000 GB 40.000 13.760,00 zł/miesiąc
Cloud Backup 50000 50.000 GB 50.000 17.200,00 zł/miesiąc

Wybór odpowiedniego planu taryfowego zależy od rodzaju zastosowania usługi Cloud Backup. Dla małych backupów polecamy plan na podstawie zużycie, natomiast do częstych i dużych kopii zalecamy wybranie jednego z Pakietów. Plan taryfowy może być zmieniony w każdym momencie. Każde Konto Backup, które stworzysz moze być powiązane z innym planem taryfowym.
 
  UWAGA:
- Ponieważ kwota planu taryfowego jest opłacana z góry na okres 30 dni, radzimy dokonywać ewentualnych zmian planu w drugiej połowie 30-dniowego okresu abonemantowego, aby uniknąć utraty kwoty opłaconej za anulowany plan. W rzeczywistośći przechodząc z jednego planu na drugi, konto natychmiast zostanie obiciążone nowymi kosztami usługi.
- W przypadku anulowania Konta Backup, które jest powiązane z planem taryfowym, kwota pobierana z góry dla danego planu zostanie utracona.