Zarządzanie kontem FPL  /  Korzystanie ze środków  /  Sprawdzenie wykorzystania i obciążeń

3.1.1 Sprawdzenie wykorzystania i obciążeń

W Panelu Kontrolnym możesz sprawdzić historię płatności dla swojego konta Cloud (w formacie FPL-12345), bez względu na data center, w którym znajdują się zasoby.

Wykonaj następujące kroki:
 • Zaloguj się do Panelu Kontrolnego za pomocą danych logowania: nazwy konta (konto FPL-12345) i hasła.
 • Z menu użytkownika w prawym górnym rogu ekranu wybierz "Zasoby i wykorzystanie".
 • Zostaniesz przeniesiony na stronę "Wykorzystanie i zasoby".
 • W "Historii płatności" znajdują się następujące nagłówki:
  • DATA ZAMÓWIENIA - wskazuje datę zamówienia danej usługi.
  • OPIS - wskazuje zasób, dla którego została wykonana zmiana. Określenie "risorse" odnosi się do całkowitej liczby zasobów wykorzystywanych w danym data center (np. CPU-HyperV wskazuje całkowitą liczbę CPU wykorzystywanych na Serwerach Cloud z hypervisorami HyperV w jednym data center).
  • DATA CENTER - wskazuje data center, w którym jest utrzymywany zasób (zasoby dla usług DBaas, Object Storage, Domen, DNS, Monitoring i Backup są oznaczone jako DCS).
  • TYP - wskazuje rodzaj płatności.
  • KWOTA - wskazuje kwotę pobrania w PLN.
Transakcje mogą zostać wyświetlone na podstawie daty płatności (dla predefiniowanych interwałów lub niestandardowych interwałów wybranych przez użytkownika) oraz rodzaju transakcji (płatności, doładowania).

Jeśli chcesz wyeksportować dane, kliknij przycisk "Eksport do CSV" znajdujący się poniżej listy. Zostanie ona pobrana jako plik .csv.
 
Należy pamiętać, że Partnerzy muszą zalogować się do Panelu Partnerskiego i przejść do sekcji "Stan konta" w celu sprawdzenia kosztów.