Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
STORAGE > Object Storage > 4 - Object Storage Web Client > Katalogi: tworzenie i zarządzanie

4.3 Katalogi: tworzenie i zarządzanie

Istnieją dwa sposoby tworzenia katalogu:
  • kliknij ikonę "Utwórz nowy folder" w sekcji "BUCKET'Y",

    i wybierz opcję "Utwórz nowy folder";
  • prawym przyciskiem myszy klikamy na bucket i wybieramy opcję "Utwórz nowy folder";
Obydwie opcje wymagają potwierdzenia wykonania. W momencie utworzenia folderu w sekcji "PLIKI" pojawi się wiadomość potwierdzająca ten fakt.

Jeśli nie udało się stworzyć folderu, sprawdź czy spełnione są wszystkie zasady jego tworzenia. Wszystkie znaki są akceptowalne za wyjątkiem:
 
\ / : * ? " < > |
W celu zmiany nazwy folderu należy:
  • kliknąć prawym przyciskiem myszy na folderze i wybrać opcję "Edytuj nazwę";
Operacja wymaga potwierdzenia. W momencie zmiany nazwy folderu w sekcji "PLIKI" pojawi się wiadomość potwierdzająca ten fakt.

 
Przypominamy, że zmiana nazwy folderu ma także wpływ na ścieżki plików znajdujących się w nim. Jeśli udostępniałeś adresy URL plików to nie będą one już dostępne online.
Istnieją dwie metody usuwania folderu:
  • wybierz folder, który chcesz usunąć z drzewka struktury i użyj ikony "Usuń", znajdującej się w sekcji "BUCKET'Y";
  • prawym przyciskiem myszy kliknij na folder i wybierz opcję "Usuń";
Obydwie opcje wymagają potwierdzenia wykonania. W momencie usunięcia folderu w sekcji "PLIKI" pojawi się wiadomość potwierdzająca ten fakt.

 
Przypominamy, że usunięcie folderu jest NIEODWRACALNE i powoduje PERMANENTNĄ UTRATĘ wszystkim elementów (plików i katalogów) powiązanych z tym folderem.