STORAGE > Object Storage > Konto Storage > Zmiana hasła

2.2.2 Zmiana hasła

Ze strony szczegółów technicznych konta Object Storage wybierz opcję "Edytuj" pod nazwą konta.

Pojawi się okno z opcją "Zmień Hasło".
 
W celu zmiany hasła dwukrotnie wprowadź nowe hasło, które chcesz ustawić. Wciśnij przycisk "ZAPISZ ZMIANY" na dole strony w celu zatwierdzenia zmian.

Zostanie otwarte okno "Edytuj konto Object Storage", w którym należy zatwierdzić operację za pomocą przycisku "ZATWIERDŹ".