STORAGE > Object Storage > Konto Storage > Statystyki dotyczące wykorzystania zasobów

2.3 Statystyki dotyczące wykorzystania zasobów

Usługa Object Storage pozwala na monitorowanie użytych zasobów w każdej chwili. Pozwalają na to dwa następujące miejsca w twoim panelu:
 
Przejdź do zakładki "Podsumowanie zużycia zasobów" w lewym menu "NARZĘDZIA".

Znajdziesz w niej wykresy wykorzystywanej przestrzeni i ruchu wychodzącego. Korzystając z rozwijanej listy w lewym górnym rogu można wybrać konto, które chcesz analizować.

Jest też możliwe dokonanie porównania pomiędzy kilkoma kontami, wystarczy wybrać więcej kont z rozwijanej listy. Na wykresie pokaże się linia z węzłami po najechaniu na które widać zużycie dla danego konta.
Przejdź do zakładki ze szczegółami technicznymi konta. W dolnej części strony znajduje się sekcja "Wykorzystanie zasobów".
  • Jeśli wybrałeś plan pay-per-use, wykorzystane zasoby (zajęta przestrzeń i ruch wychodzący) będą przedstawione w formie tekstu.
  • Jeśli wybrałeś plan pakietowy, wykorzystane zasoby (zajęta przestrzeń i ruch wychodzący) będą przedstawione w formie graficznej.