STORAGE > Object Storage > 2 - Konto Storage > Reaktywacja/Usunięcie konta Storage

2.2.1 Reaktywacja/Usunięcie konta Storage

Po uzyskaniu dostępu do strony szczegółów technicznych konta Object Storage, możesz:
 
Konto może posiadać jeden z poniższych statusów:
  • AKTYWNY - kiedy konto jest gotowe do użycia.
  • ZAWIESZONY - konto zachowuje swoją konfigurację (plan taryfowy oraz zapisane dane), ale nie może być używane. Status jest ustawiany przez system w przypadku braku środków lub przekroczenia przestrzeni dyskowej usługi.
Usługa może zostać reaktywowana poprzez:
Reaktywacja nie jest procesem natychmiastowym. Konto może być ponownie dostępne do użycia w przeciągu godziny od wykonania powyższych operacji.
Operacja usunięcia konta jest nieodwracalna i będzie skutkowała stałą utratą wszelkich danych zapisanych na przestrzeni zdalnej oraz usunięciem wszystkich bucket'ów (które będą dostępne do użycia przez innych użytkowników).

Jeśli konto z planem pakietowym zostanie usunięte, wszelkie wykorzystane środki zostaną utracone.

W celu usunięcia konta kliknij przycisk "USUŃ" w sekcji "OPERACJE DOT. KONTA OBJECT STORAGE".

Operacja może zostać wykonana dla kont o statusie "AKTYWNY", jak i "ZAWIESZONY".