Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
STORAGE > Object Storage > 2 - Konto Storage > Pakietowy plan taryfowy

2.1.1 Pakietowy plan taryfowy

Wybierając plan taryfowy, możesz określić jak ma zachować się system w przypadku przekroczenia limitu zasobów. Opcja ta jest dostępna podczas tworzenia konta z planem taryfowym i można ją edytować w dowolnym momencie: nawet w przypadku zmiany z opcji Pay-per-Use na plan taryfowy, wyboru innego planu a nawet w przypadku tego samego planu taryfowego.

Są dostępne trzy opcje:
 • Dodatkowe zasoby zostaną przeliczone zgodnie z planem rozliczeniowym Pay-per-Use
  System przeliczy dodatkowe zasoby zgodnie z planem rozliczeniowym Pay-per-Use.
 • Konto Object Storage zostanie automatycznie przeniesione na wyższy plan taryfowy
  Opcja ta powoduje, że automatyczne odnowienie (bazując na środkach konta arubacloud.pl) przełączy konto na wyższy plan taryfowy bez konieczności dokonywania odnowienia przez użytkownika.
 • Konto Object Storage i wszystkie dane z nim powiązane zostaną wyłączone
  System wyłączy konto Object Storage, zawieszając wszystkie zadania. W tym momencie zawsze można dokonać manualnego odnowienia.
 

Kończenie się zasobów w pakiecie taryfowym Storage50000

Jeśli wybrałeś plan taryfowy Storage50000, to wtedy dostępne są dwie opcje:
 • Dodatkowe zasoby zostaną przeliczone zgodnie z planem rozliczeniowym Pay-per-Use
  Ta opcja odnawia usługę automatycznie (bazując na środkach konta arubacloud.pl) przełączając na plan rozliczeniowy Pay-per-Use, który od tego momentu będzie nowym planem taryfowym powiązanym z kontem Storage. Jest to opcja rekomendowana dla osób, którzy potrzebują większej ilości zasobów niż oferuje plan Storage50000.
 • Konto Object Storage i wszystkie dane z nim powiązane zostaną wyłączone
  System wyłączy konto Object Storage, zawieszając wszystkie zadania. W tym momencie zawsze można dokonać manualnego odnowienia.