STORAGE > Object Storage > Konto Storage > Pakietowy plan taryfowy

2.1.1 Pakietowy plan taryfowy

Wybierając plan taryfowy, możesz określić jak ma zachować się system w przypadku przekroczenia limitu zasobów. Opcja ta jest dostępna podczas tworzenia konta z planem taryfowym i można ją edytować w dowolnym momencie: nawet w przypadku zmiany z opcji Pay-per-Use na plan taryfowy, wyboru innego planu a nawet w przypadku tego samego planu taryfowego.

Są dostępne dwie opcje:
 • Dodatkowe zasoby zostaną przeliczone zgodnie z planem rozliczeniowym Pay-per-Use
  System przeliczy dodatkowe zasoby zgodnie z planem rozliczeniowym Pay-per-Use.
 • Konto Object Storage zostanie automatycznie przeniesione na wyższy plan taryfowy
  Opcja ta powoduje, że automatyczne odnowienie (bazując na środkach konta arubacloud.pl) przełączy konto na wyższy plan taryf!--owy bez konieczności dokonywania odnowienia przez użytkownika.
 • Konto Object Storage i wszystkie dane z nim powiązane zostaną wyłączone
  System wyłączy konto Object Storage, zawieszając wszystkie zadania. W tym momencie zawsze można dokonać manualnego odnowienia.> >
 

Kończenie się zasobów w pakiecie taryfowym Storage50000

 • Dodatkowe zasoby zostaną przeliczone zgodnie z planem rozliczeniowym Pay-per-Use
  Ta opcja odnawia usługę automatycznie (bazując na środkach konta arubacloud.pl) przełączając na plan rozliczeniowy Pay-per-Use, który od tego momentu będzie nowym planem taryfowym powiązanym z kontem Storage. Jest to opcja rekomendowana dla osób, którzy potrzebują większej ilości zasobów niż oferuje plan Storage50000.