2.1 Wybór planu

By korzystać z usługi należy w pierwszej kolejności wybrać Plan taryfowy. Następnie przechodzimy do edycji oraz konfiguracji kontroli. Każda kontrola pozwala na monitorowanie wielu typów usług zależnych od wybranego planu. Możliwa jest zmiana Planu na wyższy. Oferta oraz cennik znajduje się na naszej stronie www.arubacloud.pl.
 
  FREE* BASE ADVANCED PREMIUM
Kontrola 1 5 10 30
Minimalna częstotliwość (w sekundach) 600 300 180 60
Maksymalny timeout (w sekundach) 10 10 20 30
Aktywne regiony 1 3 3 3
Wliczone protokoły i usługi
HTTP        
HTTPS        
Ping        
Certyfikat SSL        
DNS        
FTP        
IMAP        
POP3        
SMTP        
Microsoft SQL Server        
MySQL        
Oracle        
PostreSQL        
SSH        
TCP        
Telnet        
*Oferta ważna tylko dla klientów z aktywnym serwerem Cloud Pro. Ilość dostępnych usług zależy od ilości posiadanych aktywnych serwerów Cloud Pro.

Plany różnią się od siebie 5-ma elementami:
  • Liczbą kontroli aktywnych w tym samym czasie<./li>
  • Minimalną częstotliwością.
  • Maksymalnym czasem oczekiwania, kiedy awaria zostanie potraktowana jako błąd kontroli.
  • Ilość regionów, z których przeprowadzana jest kontrola.
  • Typy protokołów i usług wykorzystywanych do kontroli.