2.2 Tworzenie planu

Stworzenie usługi planu Monitoringu odbywa się w następujący sposób:
  • zaloguj się do Panelu Kontrolnego;
  • wybierz „DOMENY” z głownego menu w górnej części strony;
  • wybierz „Zarządzaj" z sekcji „CLOUD MONITORING” w menu po lewej stronie;
  • w sekcji „Zarządzaj Monitoringiem” wciśnij „DODAJ NOWY PLAN”;
  • zostaniesz przeniesiony do sekcji „Stwórz plan monitoringu”.
 
Wybierz jeden z dostępnych planów. Pamiętaj, że maksymalna liczba „DARMOWYCH” planów, które mogą być uruchomione, nie może przekroczyć liczy wykupionych usług Serwerów Cloud Pro.
Nazwa wprowadzona (obowiązkowo) w czasie tworzenia planu może być zmieniona w dowolnym momencie za pomocą procedury edycji planu.
 
Każde konto może posiadać tylko jeden plan o tej samej nazwie.
Parametr przedstawia maksymalną liczbę powiadomień otrzymywanych na godzinę, w przypadku wykrycia anomalii w czasie wykonywania jednej z kontrol planu.

Parametr może zostać zmieniony w dowolnym momencie za pomocą procedury edycji planu.

Po wprowadzeniu wymaganych danych, wciśnij przycisk „STWÓRZ PLAN MONITORINGU”.

Zatwierdź operację w nowo otwarym okienku „Kup nowy plan Monitoringu”, poprzez kliknięcie przycisku „OK, ZATWIERDŹ”.

Po utworzeniu planu, wymagana jest aktywacja kontroli. Operację można wykonać od razu lub w późniejszym czasie.