DOMENY > DNS > Usługa DNS > Dezaktywacja/Aktywacja lub Usunięcie w DNS

1.4 Dezaktywacja/Aktywacja lub Usunięcie w DNS

Każdy aktywny DNS może zostać dezaktywowany/aktywowany lub usunięty w dowolnym momencie.

Przejdź do szczegółów technicznych konfiguracji DNS, którą chcesz edytować lub usunąć.
 
Wybierz "DEZAKTYWUJ" w szczegółach konfiguracji DNS.

Status konfiguracji DNS zmieni się z "AKTYWNA" na "NIEAKTYWNA". Operacja nie spowoduje utraty jakichkolwiek danych skonfigurowanych w rekordach DNS. Dezaktywacja DNS nie wpływa na koszt usługi, który pozostaje stały bez względu na obecny status. Dezaktywacja następuje w trybie natychmiastowym; czas wymagany do rozgłoszenia ustawień w statusie DNS może być zależny od ustawionych ogranczeń czasowych.
Wybierz "AKTYWUJ" w szczegółach konfiguracji DNS.

Status konfiguracji DNS zmieni się z "NIEAKTYWNA" na "AKTYWNA". Aktywacja następuje w trybie natychmiastowym; czas wymagany do rozgłoszenia ustawień w statusie DNS może być zależny od ustawionych ogranczeń czasowych.
Usunięcie DNS spowoduje nieodwracalną utratę skonfigurowanych danych. Z tego względu sugerujemy każdorazowy eksport rekordów DNS na dysk.

Wybierz "USUŃ" obok rekordu w tabeli konfiguracyjnej DNS.

Pojawi się okno, w którym zostaniesz poproszony o zatwierdzenie usunięcia DNS.

Usługa DNS jest opłacana z góry na miesiąc, więc w przypadku usunięcia konfiguracji DNS użytkownik utraci środki wykorzystane z góry na opłacenie danego okresu rozliczeniowego. Z tego względu, sugerujemy usunięcie konfiguracji DNS bezpośrednio przed datą wygaśnięcia. Usługa może zawsze zostać dezaktywowana przed datą wygaśnięcia.