DOMENY > DNS > Usługa DNS > Eksport oraz import w DNS

1.5 Eksport oraz import w DNS

W celu eksportu lub importu plików tekstowych, zawierających konfigurację rekordów, przejdź do szczegółów technicznych danej konfiguracji DNS i kilknij przycisk "Modyfikuj" pod nazwą DNS.
 
Kliknij "EKSPORT".

Wygenerowany zostanie plik o nazwie "records.txt", zawierający skonfigurowane ustawienia dla danego rekordu DNS.
Kliknij "IMPORT".

Pojawi się okienko "Import Rekordów DNS", w którym zostaniesz poproszony o wybranie zakodowanego pliku .txt i zatwierdzenie za pomocą przycisku "UPLOAD".

Jeśli operacja nie powiedzie się, zalecamy sprawdzenie czy parametry wprowadzone w pliku .txt są prawidłowe.
Poniżej znajduje się przykład pliku, wygenerowanego dla DNS powiązanego z domeną cloud.it
 

A       www.cloud.it    192.168.0.3     86400
AAAA    mail.cloud.it   2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 86400
CNAME   ftp.cloud.it    ftp.example.net 86400
TXT     ftp.cloud.it    Located in an Italian server farm       86400
MX      us.cloud.it     mail.us.cloud.it        86400   70
MX      cloud.it        mail.cloud.it   86400   20
NS      cloud.it        dns1.cloud.it   888
SOA     cloud.it        dns1.cloud.it hostmaster.cloud.it 0 28800 7200 604800 86400     86400
SRV     _http._tcp.cloud.it     5 80 www.cloud.it       86400   20
SPF     cloud.it        v=spf1 cloud.it -all   86400


Poszczególne parametry każdego rekordu są odseperowane za pomocą (][) oraz (<>). Rekordy są zakodowane w następujący sposób:
 
A<>host.domainname<>IPv4address<>TTL
AAAA<>host.domainname<>IPv6address<>TTL
CNAME<>host.domainname<>CNAME<>TTL
TXT<>host.domainname<>TXT<>TTL
MX<>host.domainname<>Host<>TTL<>priority
NS<>domainname<>Host<>TTL
SOA<>domainname<>primaryDNS][Contact][SerialNumber][Refresh][Retry][Expire][Minimum<>TTL
SRV<>host.domainname<>Weight][Port][Target<>priorità
SPF<>host.domainname<>Text<>TTL

W celu uzyskania informacji na temat poszczególnych Rekordów, sprawdź dedykowane poradniki.