Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 

5.1 Usługa BaaS (Backup as s Service)

Aby uzyskać więcej informacji technicznych oraz marketingowych proszę skontaktować się z naszym zespołem ekspertów. Aby zapoznać się z oficjalną dokumentacją, odnośnie wykorzystywania Panelu Webowego dostarczonego przez Veeam, kliknij tutaj.

Usługa BaaS (Backup as a Service) pozwala na przeprowadzanie backupów, bazujących na zdalnych obrazach Twoich maszyn Private Coud i blisko współpracuje z Hypervisorem wirtualizacji (VMware), co pozwala na uniknięcie potrzeby instalacji Agentów Połączeń na maszynach, które chcesz chronić. Usługa pozwala na backup jednego lub więcej VM, vApp, vDC lub całych ich grup. Zalecamy jednak nie wykraczanie poza poziom vApp.

Jako że technika ta nie wykorzystuje sieci VM oraz pojemności zasobów do przetwarzania danych, gwarantuje ona minimalne możliwe przeciążenia (wykorzystanie dodatkowych zasobów) oraz maksymalną transparencję.

Maszyna wirtualna o takim zabezpieczeniu jest w pełni chroniona, niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego. Biorąc pod uwagę fakt, iż BaaS całkowicie współgra z infrastrukturą, może on być wykorzystywany wraz z Cloud Backup, Razem zapewniają one zabezpieczenie absolutne: fizyczne, wirtualne oraz na poziome aplikacji.

Usługa bazuje na technologii dostarczanej przez Veeam, lidera na rynku backup bazujących na obrazach, oraz wykorzystuje prosty Panel Webowy, który zapewnia backup vApps oraz VM Twojej organizacji.

Możliwe jest zdefiniowanie preferowanej częstotliwości oraz czasu zachowania backup. Rozwiązanie oferuje również opcję odzyskiwania całej backupowanej maszyny oraz jedynie indywidualnych plików.

Usługa pozwala odzyskać pojedynczą maszynę wirtualną, nawet jeśli vApp do niej należący został backupowany. Możesz indeksować oraz wyszukiwać pliki w obrębie maszyny wirtualnej.

Technologia backup jest bezpośrednio zintegrowana z Hypervisorem dla usługi Private Cloud i, wraz z mechanizmami ochronnymi oferowanymi przez VMware, gwarantuje spójność oraz wydajność usługi. Fakt iż dane są automatycznie magazynowane na zewnętrznym storage, gwarantuje możliwość odzyskiwania nawet jeśli dysk produkcyjny jest całkowicie utracony lub zainfekowany, zapewniając pełne odzyskiwanie całych vApps.