3.2.5 Jak ustawić rozmiary dysków Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Pierwszy twardy dysk (HD), na serwerze, ma początkową pojemność 30 GB (dla systemu operacyjnego Windows) oraz 10 GB dla systemu operacyjnego Linux), podczas gdy dodatkowe (HD1, HD2, HD3) zaczynają się od 10 GB.

Zarówno dysk podstawowy jak i dodatkowe mogą być zwiększane, z minimalnym wzrostem o 10 GB, aż do 500 GB, za wyjątkiem podstawowych dysków z systemem operacyjnym Linux na Hyper-V: w tym przypadku, pojemność jest obecnie ograniczona do 120 GB.

Udostępniany Storage jest przydzielany na wysoko wydajnym SAN (dwa kontrolery oraz dyski w konfiguracji RAID) oraz systemach automatycznej replikacji. Te cechy gwarantują wysoką jakość usług oraz bezpieczeństwo.

Pamiętaj, że jeśli wirtualna maszyna jest zarchiwizowana, koszt przestrzeni dyskowej będzie odejmowany od stanu konta przez cały okres archiwizacji: przyczyną tego jest to iż zasoby dla fizycznej przestrzeni nie są uwalniane w trakcie archiwizowania. Dane zawarte na nich będą zawsze dostępne w trakcie odzyskiwania wirtualnej maszyny.
 
 UWAGA: Ponieważ nie można zmniejszyć rozmiaru dysku po utworzeniu Serwera Cloud, zalecamy początkowo nie zwiększać dysków do poziomu Twoich aktualnych potrzeb. Zmniejszenie przestrzeni dyskowej, nawet jeśli była w części używana, nie jest możliwe. Zmniejszenie pojemności polega usunięciu istniejącej partycji a następnie utworzenie nowej, co w konsekwencji powoduje utratę danych na niej zawartych.