Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 14 - Opis Szablonów > AVL-001_2 - Ubuntu 12.04 32bit/64bit - Virtual Desktop

AVL-001_2 - Ubuntu 12.04 32bit/64bit - Virtual Desktop Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Smart

Ubuntu

Charakterystyka

Szablon instalacyjny Ubuntu 12.04 skonfigurowany pod wykorzystanie Pulpitu Zdalnego z interfejsem graficznym poprzez klienta NoMachine, którego można pobrać za darmo ze strony producenta:
www.nomachine.com/download.
Szablon zawiera aplikacje produkcyjne, między innymi OpenOffice, Gimp, Inkscape, Audacity oraz Adobe Reader.
Możliwe wykorzystanie przeglądarki Firefox z pluginem Adobe Flash.

Dostęp

Dostęp jest możliwy przez SSH, za pomocą nazwy użytkownika root oraz przypisanego do niego hasła.
Dodatkowo, dostęp jest możliwy przez klienta NoMachine za pomocą nazwy użytkownika vdesktop oraz hasła użytkownika root. Hasło może zostać później zmienione.

Features

Pulpit Zdalny Ubuntu posiada następujące zainstalowane aplikacje:
Gnome - desktopowe środowisko graficzne
OpenOffice - pakiet biurowy do edycji tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, projektów, baz danych i prezentacji
Gimp - aplikacja do edycji oraz tworzenia obrazów
Inkscape - aplikacja do projektowania wektorowego
Scribus - aplikacja Desktop Publishing
Audacity - program do edycji plików dźwiękowych
AdobeFlash - program do wyświetlania animacji Flash
Adobe AIR - środowisko do korzystania z aplikacji desktopowych Adobe AIR
Adobe Reader - program do wyświetlania plików PDF
NoMachine - program do implementacji serwerowych systemów Terminalowych na Linux

Konfiguracja

Szablon posiada aktywny iptables firewall, który jest skonfigurowany do przepuszczenia jedynie połączeń SSH (port 22) oraz połączeń przy pomocy klienta NoMachine.

Wersja szablonu

1.2

Wykaz zmian

Ostateczna aktualziacja Szablonu, brak dalszych planów rozwoju systemu.