COMPUTING > Serwery Cloud > 14 - Opis Szablonów > AMW-001 - Windows 2008 R2 64bit - hMailServer

AMW-001 - Windows 2008 R2 64bit - hMailServer Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Smart

Windows Server 2008 R2

EOL (End Of Life)
Szablon nie jest dłużej dostępny dla nowych Serwerów Cloud.

Charakterystyka

Windows Server 2008 R2 oferuje platformę Serwerową, która pozwala profesjonalnym administratorom na pełną kontrolę nad serwerem oraz infrastrukturą sieciową; usługa dostarcza również platformę produkcyjną dla wydajnego zarządzania rozkładem pracy w firmie, gwarantując zoptymizowane procedury, wysoki poziom dostępności, zwiększony poziom produktywności dla użytkowników pracujących zdalnie, oraz pozwala zredukować zużycie energii.

Dostęp

Dostęp administracyjny jest możliwy poprzez pulpit zdalny, za pomocą użytkownika Administrator oraz hasła ustawionego w czasie instalacji.

Konfiguracja

Microsoft Forefront Endpoint Protection jest preinstalowany na systemie.
Firewall Windows jest aktywny i blokuje wszelki ruch przychodzący na następujących portach:

135  TCP  UDP
137  TCP  UDP
138  TCP  UDP
139  TCP  UDP
445  TCP

hMailServer jest nieaktywny i musi zostać skonfigurowany przed użyciem. W celu konfiguracji należy uruchomić "hmailserver administrator" z menu start. Hasło jest ustawione domyślnie na: hMail.

Wersja szablonu

1.1

Wykaz zmian

Najnowsze aktualizacje Windows zostały zainstalowane.