COMPUTING > Serwery Cloud > Opis szablonów > ADW-016 - Windows 2008 R2 64bit - SQL Server 2012 Web

ADW-016 - Windows 2008 R2 64bit - SQL Server 2012 Web Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Smart

Windows Server 2008 R2
SQL Server 2012

EOL (End Of Life)
Szablon nie jest dłużej dostępny dla nowych Serwerów Cloud.

Charakterystyka

Windows Server 2008 R2 oferuje platformę Serwerową, która pozwala profesjonalnym administratorom na pełną kontrolę nad serwerem oraz infrastrukturą sieciową; usługa dostarcza również platformę produkcyjną dla wydajnego zarządzania rozkładem pracy w firmie, gwarantując zoptymizowane procedury, wysoki poziom dostępności, zwiększony poziom produktywności dla użytkowników pracujących zdalnie, oraz pozwala zredukować zużycie energii.

Dostęp

Dostęp administracyjny jest możliwy poprzez pulpit zdalny, za pomocą użytkownika Administrator oraz hasła ustawionego w czasie instalacji. Dostęp do bazy danych jest możliwy z wykorzystaniem użytkownika “sa” oraz hasła ustawionego w czasie instalacji.

Konfiguracja

Microsoft Forefront Endpoint Protection jest preinstalowany na systemie.
Firewall Windows jest aktywny i blokuje wszelki ruch przychodzący na następujących portach:

135 TCP UDP
137 TCP UDP
138 TCP UDP
139 TCP UDP
445 TCP

Porty 1433 oraz 1434 są otwarte, aby zezwolić na dostęp do bazy danych.

Wersja szablonu

1.0

Wykaz zmian

-