Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 11 - Load Balancer > Dodawanie load balancer'a

11.2 Dodawanie load balancer'a

Aby dodać load balancer wykonaj następujące kroki:
  • zaloguj się do Panelu Zarządzania używając swoich danych logowania,
  • wybierz datacenter w którym chcesz aktywować load balancer,

  • wybierz opcję "Balancer'y" znajdującą sie w "Sieć" w meny po lewej stronie.

  • Przejdziesz wtedy do zakładki "Zarządzaj balancer'ami",

  • kliknij na przycisk "Utwórz nowy balancer".

Pojawi się następująca strona,podzielona na następujące pięć sekcji:

Nazwa balancer'a

Nazwa którą musisz przypisać do load balancer'a. W tej samej sieci nie jest możliwe utworzenie dwóch load balancer'ów z tą samą nazwą. Możliwa jest zmiana nazwy load balancer'a po jego aktywacji w następującym procesie edycji.

Serwer do równoważenia

Ta zakładka wyświetla listę wszystkich Serwerów Cloud znajdujących się w datacenter (niezależnie od ich statusu). Aby podłączyć load balancer do Serwera Cloud poprostu zaznacz pole wyboru z lewej strony nazwy Serwera Cloud. Jeśli użytkownik ma aktywowany jeden lub więcej Serwer Dedykowany w datacenter, może on być dodany poprzez wskazanie jego adresu IP w danym polu.

Tworzenie reguł

Aby korzystać z load balancer'a muszą być przypisana do niego reguła. Możliwe jest tworzenie wielu reguł.

Powiadomienia

Podczas tworzenia load balancer'a możliwe jest aktywowanie usługi powiadamiania: jeśli load balancer wykryje nieprawidłowości w równoważonych Serwerach, system wyśle powiadomienie na wprowadzone dane kontaktowe. Usługa powiadomienia Email jest całkowicie darmowa i może być aktywowana dla kilku adresów email. Usługa powiadomienia SMS posiada koszt za SMS: kosz za SMS będzie zatem obliczany poprzez przemnożenie kosztu pojedynczego SMS'a przez liczbę telefonów komórkowych które zostały wprowadzone. Oba rodzaje powiadamiania mogą być aktywowane, edytowane oraz usunięte w późniejszym okresie za pomocą następującego procesu edycji.

Adres IP Balancer'a

Podczas aktywacji load balancer'a, adres IP jest automatycznie przypisywany do urządzenia. Jeśli masz inne adresy IP (dostępne i nie przypisane do innych usług) możesz ich użyć wybierając jeden z listy która się pojawi po kliknięciu w przycisk "Dodaj IP".

Aby zakończyć proces aktywacji load balancer'a musisz kliknąć na "Kontynuuj"i potwierdzić operację w oknie dialogowym, które się pojawi korzystając z przycisku "OK".Po zakończeniu aktywacji load balancer będzie się znajdował na stronie "Zarządzaj balancer'ami" i możesz nim zarządzać korzystając z przycisku "Zarządzaj".