COMPUTING > Serwery Cloud > 11 - Load Balancer > Zarządzanie load balancer'em

11.3 Zarządzanie load balancer'em

To manage a load balancer proceed as follows:
  • zaloguj się do Panelu Zarządzania za pomocą swoich danych dostępowych,
  • wybierz data center, w którym znajduje się load balancer,

  • wybierz opcję "Balancer'y" pod "Sieć" w menu z lewej strony,

  • wybierz którym load balancer'em chciałbyś zarządzać oraz naciśnij przypisany mu przycisk "Zarządzaj",

  • pojawi się strona ze szczegółami technicznymi load balancer'a.

Za pomocą tej strony możesz: